Bakgrunden är osäkerheten kring naturturism-utbildningarnas existens på naturbruksskolorna. Skolverket föreslog i höstas att utbildningarna skulle plockas bort, men fick sedan backning på det, och frågan ingår nu i en stor utredning om gymnasieskolorna i Sverige.

Möjlighet för LRF-medlemmar

För LRF Piteå, med Grans naturbruksgymnasium i kommunen, är det viktigt att utbildningen, som ingår i skogsprogrammet där, blir kvar, eller får en egen inriktning, bl a för att säkra upp elevunderlaget.
LRF Piteå tror på en god utveckling för naturturismen.
– Det är den typ av turism som ökar mest i Sverige, och det finns möjligheter för LRFs medlemmar att starta företag inom området, säger Maria Hanno, i LRF Piteås styrelse.

Foto: Florian Weismann

LRF kan påverka naturturismens framfart

Det som talar för att utbildningar i naturturism ska finnas på naturbruksskolor är just kopplingen till lantbruket, menar avdelningen.

– Med den förankringen bidrar det i förlängningen till ökad förståelse för markägarens rättigheter, säger Maria Hanno.
Det uppstår ju inte sällan konflikter mellan turismföretagare och markägare, med vantolkningar om vad som ingår i allemansrätten.
– Vi menar att LRF ska vara aktiva och påverka naturturismens framfart. Då kan vi bättre komma fram med att det krävs tillstånd från markägaren för att få använda marken, säger Maria Hanno.

Regionstyrelsen tillstyrker

Motionen med innehållet att LRF ska verka för att naturturism ska ingå i naturbruks-utbildningarnas utbud, och att LRF stödjer utvecklingen inom naturturism gillas av LRF Norrbottens regionstyrelse. Den kommer att på regionstämman i Boden den 21 mars föreslå att motionen går vidare till riksförbundsstämman.