Förutom dessa två nykomlingar finns sedan tidigare Herbert Nyman, Altersbruk, ordförande, Jenny Karlsson, Kalix och Rolf Hjärtberg, Lovikka i styrelsen.

Mark- och växtagronom med driv

Hulda Wirsén, 33 år, är mark- och växtagronom, och jobbar till vardags för Hushållningssällskapet, men har nära band till kor. Hon har jobbat som djurskötare på mjölkgård, är sambo med mjölkföretagaren Johan Liljebäck i Svartbyn, och är uppvuxen på Öland, Sveriges kotätaste kommun! Hennes kompetensområde är växtodling, och hon sitter även med i en kommitté inom KSLA, Kungliga skogs- och lantbruksakademien, med inriktning mot klimatfrågor och livsmedelsproduktion.

"Spännande utmaning"

Nu går hon in som ny ledamot i LRF Norrbottens regionstyrelse.
– Det känns som en jättespännande utmaning. Jag brinner för näringen, och jobbar ju inom den gröna sektorn och har mycket driv. Det kommer bli stimulerande att få prova på något nytt, säger Hulda Wirsén. Hon är för övrigt också en av initiativtagarna till att det nu kommer kopplas in bredbandsfiber till fastigheterna i Svartbyn.

Mjölkbonde med LRF-erfarenhet

Lars Eriksson, 56 år, Hundsjö, har lång erfarenhet av arbete inom förtroendemannakåren i LRF. I dagsläget är han ordförande för LRFs kommungrupp i Boden, och dess lokalavdelning. Han är även förtroendevald inom Växa och Norrmejerier, och nu kliver han in som ledamot i LRF Norrbottens regionstyrelse.

Brinner för landsbygdsutveckling

Lars Eriksson driver mjölkproduktion tillsammans med frun Monika och brodern Erik, i Hundsjö, Boden, där de har 65 kor som mjölkas med robot, och en KRAV-certifierad produktion. Jordbruk är något Lars Eriksson sysslat med sedan "födseln och av ohejdad vana", och har tagit över sina föräldrars gård där han växte upp.
– Jag vill driva frågan om landsbygdsutveckling istället för landsbygdsavveckling. För att nå dit måste vi bl a se till att ha en bra infrastruktur, som farbara vägar och fungerande telefoni och bredband, säger han.