När vi tittar i backspegeln vinkar LRF-året 2016 hyfsat nöjt till avsked, även om det förstås fortfarande finns stora utmaningar kvar.

– Den bestående känslan av vad som hände 2016 är att passiva politiker började vakna upp ur sin dvala, och ta detta med behovet av en egen livsmedelsproduktion på allvar, säger Herbert Nyman, LRF Norrbottens ordförande.

Brett stöd i samhället

Om den nationella livsmedelsstrategin presenterades först efter årsskiftet firade Norrbotten att den regionala, Nära Mat, var på plats redan 2016, med ett brett stöd i samhället; bland kommuner, länsstyrelse, landsting och branschen.
– Det är verkligen stort att vi fick den här strategin på plats, och vi är redan på banan med att genomföra aktiviteter som samlat ska leda till ökad livsmedelsproduktion, säger Herbert Nyman.

Kommungrupperna aktiverade sig

Förutom LRFs intensiva arbete med Nära Mat under 2016 genomförde kommungrupper under en höstvecka uppvaktningar och möten med politiker och andra nyckelpersoner i länet. Detta skedde samtidigt i hela Sverige under parollen "Tillsammans får vi landet att växa". Målet var att visa det gröna näringslivets betydelse för samhället.

Andra glädjeämnen är att med de högre köttpriserna har intresset för att investera i köttproduktion ökat väsentligt, och att Norrmejerier, i slutet av året aviserade en höjning av mjölkpriset. LRF Norrbotten genomförde även ett antal konsumentaktiviteter med mjölkbönder i olika butiker, för att lyfta den lokala osten, liksom satsade på filmer i sociala medier med budskapet "Norrbotten blir vad vi äter".

Fortsatt opinionsbildning kring äganderätt

Under 2016 blev det också allt mer uppenbart att många markägare känner oro över de opinionsvindar som blåser vad gäller rätten att bruka sin skog. Intresset för att delta i möten med LRFs äganderättsexperter är stort.
– Vi har haft juridiska framgångar på det äganderättsliga området på sistone, t ex det kända fallet med svampen bombmurklan, men vi är långt ifrån i mål. Här fortsätter vi att arbeta med opinionsbildning mot politiker och allmänhet, bl a genom debattartiklar, säger Herbert Nyman.

Fyra motioner

Regionstämman 2017 hålls den 21 mars på Western Farm i Boden, då också nya styrelseledamöter kommer att väljas in, och fyra motioner ska behandlas. En av motionerna föreslås av regionstyrelsen att sändas vidare till riksförbundsstämman.

Här kommer också det LRF Norrbottens och Swedbanks pris Årets gröna företag 2017 på 10 000 kronor att delas ut till ett framsynt lantbruksföretag.

Läs hela verksamhetsberättelsen här!