Det var i måndags som det blev känt att Luleå kommun upphandlat cirka åtta ton köttfärs med ursprung Polen. Tidningen Norrbottens-Kuriren hade fått tips från personal på en förskola. "Det går ju stick i stäv med allt det där om att servera lokalproducerad mat och i Polen använder man mycket mer antibiotika inom djuruppfödningen", sade personalen till tidningen.

Sverige är det land inom EU som ger minst antibiotika till sina djur, medan Polen ger tolv gånger så mycket, enligt Europeiska läkemedelsmyndigheten. Polen hör också till de länder som på senare tid ökat sin antibiotikaförbrukning.

Många irriterade kommentarer

Efter tidningens avslöjande kom en strid ström av kritik mot kommunen, från LRF Norrbotten, politiska partier med flera, och i kommentarsfälten på de sociala medierna luftade allmänheten sin irritation och ilska.
– Fördelarna med lokal mat, som god djuromsorg, korta transporter och att det skapar arbetstillfällen har slagit igenom hos befolkningen. Kommunledningen borde lyssna på sina medborgare och lova bättring, säger Herbert Nyman.

Vill träffa kommunledningen

LRFs regionordförande menar att det inte är några problem att få tag på 8 ton lokal köttfärs – det produceras cirka 2 000 ton närproducerad köttfärs per år. Enligt Luleå kommun hade ingen lokal leverantör lämnat anbud, trots att de varit i kontakt med 20 lokala och regionala matproducenter.

– Om ingen av dessa lämnar anbud ger det ju en signal om att sättet kommunen upphandlar på inte fungerar. Det finns t ex i dag ingen köttleverantör i Norrbotten som har egen distributionskanal, utan deras produkter kan köpas av kommunen via grossisternas sortiment, säger Herbert Nyman, som kommer att kontakta, och gärna ser ett möte, med Luleås kommunledning.

Nyhléns Hugosons har också uttalat sig i frågan.

Han hoppas också att LRF Norrbotten via den regionala livsmedelsstrategin, Nära Mat, ska kunna skapa kontaktytor, möten, för köpare och leverantörer, inom en snar framtid.

Även Umeå handlade polskt

I Västerbotten inträffade en snarlik situation i Umeå i september 2016. Då avslöjade SVT Västerbottensnytt att kommunen upphandlat polsk nötfärs till främst äldreboendena, och LRF Västerbotten var starkt kritiskt. Detta särskilt som den mindre kommunen Lycksele lyckats upphandla lokalt, men inte den stora residensstaden, med bättre resurser.
– Det är oacceptabelt att kommuner handlar in mat som producerats på sådant sätt som är förbjudet i Sverige. Vi inom LRF har en viktig uppgift i att fortsätta opinionsarbetet gentemot kommunpolitikerna, men även i att utbilda upphandlare – och de egna medlemmarna.

– Vill man sälja till offentlig sektor måste man också sätta sig in de regler som gäller, och kanske bjuda till själv i förhandlingarna, säger hon.

Starka regeringssignaler

Lotta Folkesson tror att de signaler som regeringen gett om att andelen svensk råvara måste öka i offentlig sektor kommer att ge resultat.

– Världens befolkning växer och vi i Sverige, som producerar maten på ett hållbart och klimatsmart sätt, har ett ansvar att öka vår matproduktion. Jag hoppas att vi inom kanske fem-tio år inte längre ska behöva se sådana här fadäser som i fallen Umeå och Luleå, säger Lotta Folkesson.