"Man tar sig för pannan efter dagens läsning i Norrbottens-Kuriren om Luleå kommuns upphandling av polsk nötfärs till skolbarnen. I Polen används tolv gånger mer antibiotika till djuren än i Sverige, men produkten är förstås billigare. Det är detta faktum som enhetschefen inom måltidsservice i Luleå, Ulrika Rutqvist, hänvisar till, samt att kommunen enligt lagen måste välja det mest prisvärda alternativet som uppfyller de krav som ställs.

Norrbottens-Kuriren berättar måndag den 24 april om hur Luleå kommun upphandlar polsk nötfärs.

Saknas kompetens?

Det är här som man börjar misstänka att antingen saknas kompetens, eller så väljer kommunen att gömma sig bakom detta felaktiga argument.

Många kommuner runt om i Sverige har lyckats upphandla lokal och svensk mat genom att ställa de rätta kraven. Sedan den 1 januari 2017 finns dessutom en ny lag som uppmuntrar myndigheten att dela upp kontrakten i mindre delar, så att även små och medelstora företag har en rimlig chans att lägga anbud. Det är helt i sin ordning att ställa krav som motsvarar svensk djurskyddslagstiftning, eller krav på färskhet, som kan ge bygdens företag fördelar. En kommun kan också ha som mål att minska risken av spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) på studiebesök.

Minister öppnar för lagstiftning

Den nya lagen har drivits fram av civilminister Ardalan Shekarabi (S), som också varit tydlig med att om den offentliga sektorn nu inte ökar sin andel svenskproducerade råvaror är han öppen för lagstiftning.

I Luleå kommun finns en upphandlingspolicy om att möjliggöra för lokala företag att lägga anbud. Här står det också att hänsyn ska tas till att djur i livsmedelsproduktion behandlas väl och att miljöstörningar begränsas.

Enhetschefen pekar på att om man ska köpa svensk köttfärs måste något annat stryka på foten p g a priset. Då kanske det är dags för Luleå kommun att höja anslagen till skolbarnens mat. Vad annars tjänar ett policydokument till om det ändå inte går att omsätta i praktiken? Eller finns andra lösningar? Blanda ut lokalproducerade morötter i den lokala färsen är ju en väg att gå.

Märkligt förfarande

Jag finner det mycket märkligt att vi än i dag ska se polsk köttfärs på skolorna, trots att Luleå kommun varit med i arbetet med att ta fram den regionala livsmedelsstrategin, Nära Mat, med målet att öka upphandlingen av lokal mat. Det är ju också särskilt intressant för en kommun med tanke på de arbetstillfällen och skattekronor som lokal produktion genererar."

Herbert Nyman
ordförande LRF Norrbotten