LRF genomför årligen en stor nationell undersökning kring medlemsnöjdheten. Efter 2014 års höga betyg, där 70 procent av de 140 000 medlemmarna svarade att de var nöjda, sjönk medlemsnöjdheten 2015 och 2016. En viktig anledning var då en stor förändring av medlemsavgiften. Årets nöjdhetstal nationellt är 66 procent vilket är en tydlig markering att nöjdheten nu återvänt i medlemsleden.

Kraftig återhämtning

I Norrbotten har det skett en återhämtning av stora mått. Under 2016 uppgav 49 procent av LRF Norrbottens cirka 3 200 medlemmar att de var nöjda, medan årets siffra visar att 66 procent är nöjda. Man är alltså uppe i samma nivå som riksgenomsnittet.
– Vårt fokus i arbetet nu har legat på den regionala livsmedelsstrategin, Nära Mat, som synts väl i media och uppskattats av allmänheten. Medlemmarna tycker det är viktigt att vi lyfter frågor som konkurrenskraft, och självförsörjningsgrad av livsmedel, säger Herbert Nyman, LRF Norrbottens ordförande.

Kommungrupperna viktiga

En annan bidragande orsak till den ökade nöjdheten menar Herbert Nyman är att LRF Norrbotten medverkat till att Grans och Kalix naturbruksgymnasier blivit kvar och att kommunerna och Region Norrbotten ställt sig positiva till att utveckla verksamheterna där
– Sedan jobbar vi hårt med äganderättsfrågor, och har haft en del framgångar nationellt. Jag vill också lyfta fram LRFs kommungrupper, vars engagemang och arbete är mycket värdefullt, säger Herbert Nyman.

Läs mer om undersökningen på nationell nivå här.