Pär Isaksson, Sjulnäs, tidigare ordförande för LRF Norrbotten, har tillsammans med Josefin Lundberg och Bo Andersson i Piteå LRF-avdelning, tittat på förslaget med vattenskyddsområdet. Det gäller inrättandet av ett helt nytt vattenskyddsområde för Svensbyfjärdens vattentäkt, för att säkra tillgången på bra dricksvatten.
– Vi fick inte vara med i processen från början. Helt plötsligt presenterades bara ett förslag med många fel och brister, berättar Pär Isaksson.

Jordbruket största faran enligt riskanalys

Han nämner att kommunen i riskanalysen funnit att jordbruket utgjorde den största faran, trots att man inte sett några förhöjda nitratvärden i vattnet.
– Sedan har man runt om i Sverige inte sett några sjukdomsutbrott som har med husdjur att göra, utan jordbruket sköter sig. Vi sprider aldrig skit om det kommer ett skyfall, utan kör när det är torrt och fint. Det är oftast human avföring som åkt ut när det blivit sjukdomsutbrott, säger Pär Isaksson.
LRF i Piteå invände även mot storleken på området, den primära och sekundära zonen, där restriktionerna finns, omfattar cirka 23 000 hektar.

Kommunen gör om arbetet

Efter att LRF och andra instanser lämnat sina synpunkter har kommunen nu beslutat att börja om med arbetet med vattenskyddsområdet, bekräftar kommunalrådet Anders Lundkvist.
– Vi kommer under tiden att ha en dialog med LRF och andra intressenter. Det är två stora saker vi ska fördjupa oss i; riskanalysen och storleken på området. Vi hade utgått från Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer vad gäller storleken, men nu har även de påpekat att området är väldigt stort då vi har en älv med hög vattenföring, berättar Anders Lundkvist.

"Nu kan vi påverka"

Pär Isaksson är mycket nöjd med kommunens beslut.
– Nu får vi en chans att vara med och påverka under tiden. Sedan får vi kanske tåla vissa saker, vad gäller t ex hantering av kemiska bekämpningsmedel. Men oavsett vilka restriktioner som åläggs jord- och skogsbruket måste vi få kompensation för det. Vår verksamhet är ju viktig för alla samhällsmedborgare, säger Pär Isaksson.
Till andra kommungrupper inom LRF som sitter med samma fråga skickar Pär Isaksson med följande:
– Se till att näringen får vara med från början i arbetsprocessen, och hävda er rätt. Ifrågasätt förslagen, för det är inte alltid som de som skriver dessa har rätt kompetens, säger han.