– Det ser väldigt positivt ut, vi har inte riktigt greppat vad som hänt ännu, säger Jörgen Malm, rektor vid  Naturbruksgymnasiet Burträsk, som erbjuder utbildning både inom skog och djurskötsel.

I år har man 34 förstahandssökande, 20 till skogen, och 14 till djurdelen (som i år även kommer att breddas mer mot lantbruk). Förra året tog man in endast 14 elever totalt.

Fördubling till lantbruk på Forslunda

Trenden ser lika bra ut på Forslundagymnasiet i Umeå. Där har man i dag 34 första hands-sökande, medan motsvarande siffra i fjol var 28. Det stora trendbrottet här är på lantbruksutbildningen, dit 10 elever sökt i år, jämfört med 4 i fjol. Siffrorna de tidigare åren har legat kring 3-4 stycken, och ett år var det så få att ingen utbildning blev av.
– Jag hoppas att det är de satsningar vi gjort och att vi bedriver en bra verksamhet som nu ger resultat. Bra kvalitet på utbildningen är enda sättet att locka elever. För att locka elever på längre sikt har vi bl a byggt upp en lantbruksgård i miniatyr för yngre barn och haft sommarcafé med många besökande, berättar Jonas Stenlund, rektor vid Forslunda.

70 sökande till Grans

På Grans naturbruksgymnasium talar skolledaren Bo Wiberg om en ökning på 30-40 procent jämfört med förra året, vilket troligen har att göra med beslutet att Piteå kommun tar över skolan efter landstinget, och budskapet att skolan blir kvar.
– I kommande organisation siktar vi på 50 nya elever varje år, men vi ligger nu på 70 sökande i år. När eleverna väl börjar här får de välja inriktning, men ungefär hälften brukar välja lantbruk och hälften djur. Båda inriktningarna har en rad olika yrkesutgångar, säger Bo Wiberg.

"Gröna näringarna i ropet"

Även i Kalix, med enbart skogsinriktning, är det positiva tongångar. I år har man 32 sökande, i fjol 34. Men i Kalix tog kommunen över redan 2016. Innan dess, när skolan drevs i landstingets regi, var det kring 20-talet sökande varje år.
– Den kraftiga ökningen av elevantalet beror mycket på att branschen visat på behovet av arbetskraft. Det svänger mycket bland ungdomarnas val från år till år, men just nu känns det som att de gröna näringarna är i ropet igen, säger Mona Sundqvist, rektor vid Kalix naturbruksgymnasium.