De har cirka 140 mjölkdjur och trots lågt mjölkpris har lantbruket klarat sig hyfsat genom krisen.

– Jag har så bra anställda, så för oss går det bra. Men visst jobbar vi mycket och har fått försaka allt annat, säger Sören Myrestam.

Byggde en bro

För 15 år sedan byggde de ny ladugård och utökade antalet djur kraftigt, och renoverade den gamla ladugården, där ungdjuren står. För sex år sedan började de titta på energi- och tidsåtgång för olika arbetsmoment. Till de störande sakerna hörde avsaknaden av en bro över bäcken mellan gården och det närmaste fältet, och de tvingades köra en omväg. Med en ny bro sparar lantbruket in körning på 22 mil i genomsnitt per år.

Även till ett annat fält var det lång väg att köra, men med en ny skogsväg sparas 32 mils körning in

– Det är klart att man måste ha kapital för att kunna investera, och vi fick också investeringsstöd. Men båda dessa satsningar har betalat av sig bra för oss, säger Sören Myrestam.

Lysrören försvann

De har även bytt ut alla lysrör i ladugården till lågenergilampor– en besparing på 100 kWh om dagen., samt anlagt jordvärme i gårdsverkstaden.  Delar av maskinparken har bytts ut, bl a köptes en snittvagn in, som gör att arbetet går fortare och drar mindre bränsle än de två tidigare hackvagnarna. Även en del andra nya inköp av maskiner gör att de slipper hyra in maskinentreprenörer, och har kapat de kostnaderna.

Sparar 100 000 kronor

Totalt sparar lantbruket in cirka 100 000 kronor per år, efter samtliga satsningar. Här är minskad arbetstid och mindre slitage på maskinerna också inräknat.

– Sedan är det skönt slippa den obehagliga körningen med tunga maskiner genom byn, och självfallet är det ju bra för miljön också, säger Sören Myrestam.

Energiträffar till hösten

LRF Västerbotten och LRF Norrbotten kommer till hösten, tillsammans med Energikontor Norr, att erbjuda informationsträffar om energieffektivisering på gårdarna. Det finns även stöd att söka för sk energikartläggningar.

– Mycket kan man räkna ut själv, men det kan vara bra att få en puff av en extern person, det är lätt att man blir ”gårdsblind”. Sedan har man ju inget att förlora på att räkna på olika investeringar, menar Sören Myrestam.