Strategin, med målet att öka livsmedelsproduktionen i Norrbotten var klar redan 2016, efter ett omfattande förankringsarbete med samhällets aktörer som kommuner och landsting, jordbruket och övriga i livsmedelskedjan. Men medel till att genomföra de konkreta insatserna saknades och beslut från finansiärer drog ut på tiden.

– Men nu i sommar har vi äntligen fått klart med pengar. LRF har beviljats 2,5 miljoner kronor från EUs landsbygdsprogram, och med ytterligare egen och annan extern finansiering har vi nu sammanlagt en budget på närmare 4 miljoner kronor, berättar Håkan Stenmark, företagsutvecklare vid LRF Norrbotten.

Produktutveckling 

Det är två projekt som ska bedrivas under två år. Det ena riktar in sig på att korta livsmedelskedjan och att produktutveckla genom ökat samarbete bland aktörer inom hela livsmedelskedjan.

– Det blir också konsument- och butiksaktiviteter, och för personal i livsmedelsbutiker erbjuder vi särskilda visningsresor till livsmedelsproducenter, för att öka kunskapen om den lokala produktionens mervärden, berättar Håkan Stenmark.

Mat inom turism och restaurang

Det andra projektet inriktas på mat inom turism och restaurang. Här handlar det bl a om att ordna mötesplatser för livsmedelsproducenter, restauranger och turistföretag.

En marknadskommunikatör anställs inom kort och arbetet inleds med att genomföra en undersökning med hjälp av Student Consulting. Drygt 100 restauranger kommer att intervjuas och resultatet presenteras i samband med Matmötet den 5 oktober i Luleå.