LRF Norrbottens utnämning är också en nominering till utmärkelsen Årets nötköttsföretag på nationell nivå, vilket offentliggörs i mitten av november.

Det är Gunnar Liljebäck som driver gården, och arbetar heltid, men har hjälp av övriga familjen. Lantbruket hade tidigare mjölkkor och uppfödning av tjurkalvar, men år 2000 valde man att ändra inriktning, och satsa på diko-produktion av rasen Hereford.
– Vi stod i valet att investera då vi hade gamla byggnader och behövde utöka ko-antalet, eller göra något annat. Jag ville inte lägga ned gården, och har alltid tyckt om att hålla på med dikor, berättar Gunnar Liljebäck.

Betar nästan halva året

Jordbruket nu är mer betesbaserat, och även om det kräver stort engagemang att se till att djuren alltid har tillgång till nytt och näringsrikt gräs, genom att flytta dem över betesmarkerna, är det ett lugnare tempo än med mjölkkor.
– Kalvarna som föds väger 40 kg och på hösten när vi tar in dem är de redan uppe i 300 kilo. Djuren skördar ju själva – det blir mer effektivt än att gå ut med maskiner, menar Gunnar Liljebäck.
Men vall till vintern måste förstås tas in, och Liljebäcks odlar det på cirka 50 hektar, varav en del också blir till hästfoder. Tillkommer 100 hektar spannmål, den nordligaste odlingen i Sverige i någon större omfattning. Ungdjuren får korn, men de stora volymerna går vidare till systerns mjölkföretag Stora Mu, i Svartbyn, Överkalix.

Är en motor i bygden

Kriterierna för årets utmärkelse är att företaget ska vara ett kombinationsföretag med en mindre produktion som håller landsbygden levande och fungerar som motor i sin bygd.
LRF Norrbotten menar att Gunnar Liljebäck, som håller stora arealer öppet landskap vid Kalixälven, i hög grad passar in på kriterierna. Förutom jordbruket har han 700 hektar skog att sköta och viss entreprenadverksamhet. Han är också mycket engagerad i lokalsamhället, bl a genom LRF, men också inom kommunpolitiken.
– Det är förstås hedrande att få en utmärkelse, kanske efter lång och trogen tjänst, menar Gunnar Liljebäck.

Priserna på nötkött stigit

På senare tid har priset för nötköttet stigit i hela Sverige, även i Norrbotten.
– Framtiden ser ganska bra ut nu, tidigare var det skamligt låga priser uppe hos oss, säger Liljebäck.
Återstår nu att se hur det går med spannmålsskörden. Den kalla sommaren har gjort att mognaden försenats, och nu vill det till att hösten blir varm med mycket sol.