I Norrbotten kommer ett flertal aktiviteter att ske i olika kommuner. I t ex Älvsbyn delas den 25 september mjölk och bullar ut till politiker och tjänstemän i kommunhuset, med budskapet att ta tillvara den lokala livsmedelsproduktionen. Dagen efter genomförs en bussresa med kommunstyrelsen och en del tjänstemän till bl a en mjölkgård och ett företag inom grön omsorg. Även i Piteå och Luleå sker aktiviteter.

Integration

I Haparanda, Överkalix och Råneå planerar man för att den 25, 26 respektive den 27 september ha möten med företagare inom de gröna näringarna, kommunen och Arbetsförmedlingen, för att diskutera integration och vad det gröna näringslivet kan erbjuda.

"Finns behov av kunskap"

Liknande koncept och möten genomförs i hela Sverige av LRFs 270 kommungrupper, med över 2000 förtroendevalda, under några höstveckor.
– Vi ser att det finns ett behov av kunskap om det gröna näringslivet hos många politiker och andra nyckelpersoner. Våra medlemmar berörs till största delen av beslut som fattas på kommunal nivå, så därför är den här satsningen jätteviktig, säger Herbert Nyman, LRF Norrbottens ordförande.


Han fortsätter:
– Det finns många missuppfattningar om skogens och matens påverkan på klimatet och miljön, vilket kan leda till i grunden felaktiga beslut som inte bara drabbar våra medlemmars företag, utan hela samhället. LRF har en viktig roll i att förklara och nyansera ibland svartvita bilder, säger Herbert Nyman.