Fossilfritt Sverige startades av regeringen, och är en plattform för att påskynda omställningen. Under seminariet i Piteå framkom bl a att 80 procent av koldioxidutsläppen i Norrbotten genereras av den tunga industrin och 17 procent av transporter.

Lokal mat ger mindre klimatpåverkan 

I dag står jordbruket i länet för 2,5 procent av utsläppen, men om livsmedelsproduktionen ökar, stiger utsläppssiffrorna lokalt.
– Å andra sidan skulle det globala klimatavtrycket bli mindre om importen istället minskade, då vår produktion har lägre klimatpåverkan. Men självklart ska vi försöka vara så energismarta som möjligt. Många har t ex satt upp solpaneler på sina ladugårdar, andra har vindkraft eller egna biogasanläggningar. Allt detta sammantaget bidrar också till att höja statusen på våra näringar, säger Herbert Nyman.
LRF planerar senare i vinter att genomföra seminarier kring bl a energieffektivisering för medlemmar i både Norrbotten och Västerbotten.

Finns för lite biodiesel att tillgå

Vad gäller drivmedel finns t ex biodiesel som görs på restprodukter från skogs- och livsmedelsindustrin, men utbudet är hittills litet. Sverige har också blivit allt mer importberoende av bioråvara till drivmedel.
LRF vill att man lokalt använder skogs- och jordbruksråvaran till att ta fram drivmedel, något som inte bara gynnar miljön, utan även leder till affärer för medlemmarna.
– LRF ska med kraft driva målet om en fossilfri fordonsflotta 2030, och det finns företag som ligger i framkant här. Då är det viktigt att regeringen stöttar den utvecklingen. Man kan inte skicka signaler om skydda mer skog och importera biodiesel, istället för att bruka vår egen skog, säger Lotta Folkesson, LRF Västerbottens ordförande.