Matmötet 2017 ordnas av LRF Norrbotten och LRF Västerbotten och ska skapa kontaktytor för lokala matproducenter och inköpare. Intresset att sälja och köpa finns, men parterna har svårt att hitta igen varandra på marknaden.
– I mars ordnade vi ett liknande koncept i Skellefteå med ICA-handlare. Nu tar vi ett större grepp och bjuder in alla handlare och andra inköpare av mat. För livsmedelsproducenterna kan en ny affärskontakt innebära en ökad produktion, vilket är målet med allt vårt arbete, berättar Håkan Stenmark.

Samarbeten över länsgränserna

Mässan vänder sig till producenter och inköpare både i Norrbotten och Västerbotten.
– Av naturliga skäl är det fler från Norrbotten denna gång, men vi behöver öka livsmedelsproduktionen i båda länen, och man kan tänka sig affärssamarbeten över länsgränserna. En flaskhals är transporterna, något vi vill arbeta vidare med för att hitta bra samordningslösningar, säger Gunnar Forsgren, företagsutvecklare vid LRF Västerbotten.

Stor bredd

Utställarna har stor bredd, och allt från grönsaker, bröd och köttprodukter till mejeri, bär och drycker kommer att presenteras. Under dagen finns även föreningen Exceptionell Råvara, med delar av kockeliten i Sverige på plats, för att bedöma köttråvaror från lokala producenter.

Seminarier

Matmötet 2017 bjuder också på ett antal seminarier:

Klockan 11.00 presenteras LRF Norrbottens och Student Consultings tredje undersökning om hur stor andel lokal, svensk och utländsk råvara restaurangerna använder. Denna undersökning gjordes första gången 2013 och andra gången 2015. Årets resultat ger både positiva och negativa besked, beroende på råvarukategori.

Matkonstnär på besök

Andra seminarier är Måltidsupplevelser – baserat på regionala råvaror! med matkonstnären och författaren Björn Ylipää, ursprungligen från Tornedalen. Dessutom om Matförpackningars miljöpåverkan, med Esa Vuorinen, Luleå tekniska universitet, samt Kunskapsutbyte mellan högskola och näringsliv, med Julia Berggren, Restauranghögskolan vid Umeå Universitet.

Se hela programmet och utställarna