Det är tredje gången som LRF Norrbotten låter göra undersökningen, första gången var 2013 och andra gången 2015. Frågorna handlar främst om hur stor andel råvara som är lokal, svensk respektive utländsk. Årets undersökning, där 100 restauranger kontaktades under september 2017, och drygt 40 svarade, visar ett starkt stigande intresse för att köpa lokalproducerad råvara.

Kraftig ökning av lokalt kött

Det första året angav restaurangerna att de serverade 11 procent lokalt kött, 2015 var siffran 21 procent och i år hela 38 procent.
– Det har varit ganska mycket i regionala medier om lokal mat, inte minst om den regionala livsmedelsstrategin, som blev klar i fjol. Lokalt och hållbart ligger i tiden, och kan ha bidragit till krögarnas ökade intresse, säger Håkan Stenmark, företagsutvecklare vid LRF Norrbotten.

Mer utländskt kött

Samtidigt har andelen svensk köttråvara minskat, medan den utländska ökat med fyra procent.
– Det är givetvis illa. En orsak kan vara att det en period var svårt att få tag på svenskt kött, då tillgången inte matchade efterfrågan. Men nu är vi inne i en positiv cirkel, och köttbönderna har börjat få bättre betalt, säger Håkan Stenmark. Den totala andelen utländskt kött är 38 procent, lokalt 38 procent och svenskt 24 procent, enligt undersökningen 2017.

Ekologiskt något viktigare än lokalt

Även i de andra varukategorierna har andelen lokalt blivit mycket större jämfört med 2015. Mejeriprodukter har stigit med 24 procent, grönsaker med 10 procent, bär med 31 procent och ägg med 27 procent.
– Det har tillkommit en ny lokal äggproducent, Salles hönseri i Kalix, och det finns också möjlighet att köpa ekologiska ägg via Klöverbergsgården i Klöverträsk. Här kan bättre tillgång helt enkelt vara förklaringen till ökningen, säger Håkan Stenmark.
Men fortfarande väger kvalitet och pris tyngst när restaurangerna får frågan om vad som viktigast vid inköp av livsmedel. Undersökningen visar också att ekologiskt är något viktigare än lokalt.

Se de totala andelarna lokalt, svenskt och utländskt för varje kategori här.

Vill ha kontakt med lokala producenter

Samtidigt uppger en tredjedel av de svarande att de är intresserade av att få kontakt med lokala matproducenter. Detta ligger helt i linje med LRF Norrbottens arbete med att skapa mötesplatser för producenter och inköpare som t ex Matmötet 2017 den 5 oktober i Luleå.
– Via vårt projekt Mer Nära Mat kommer vi under två år att fortsätta med att skapa fler mötesplatser, med målet att få en ökad lokal livsmedelsproduktion i länet, säger Håkan Stenmark.

Se hela undersökningen

 

Läs mer om EU:s fond