I varje kommun tas en rad beslut som påverkar möjligheten att driva företag inom det gröna näringslivet. Myndigheternas tillsyn, handläggningstider, agerande i bygglovsärenden eller bevarande av åkermark styr småföretagarens möjligheter att planera långsiktigt och att våga satsa. Men även infrastrukturen på landsbygden är av avgörande betydelse för om landsbygden ska växa eller riskera att tyna bort.

Växande intresse för lokal mat

– Vi märker ett ökat intresse hos kommunerna att handla lokal mat, och på så vis värna om en hållbar framtid. Vissa har gått från ord till handling, andra inte alls. Men det handlar om så mycket mer, säger Herbert Nyman (bilden nedan), LRF Norrbottens ordförande. Han fortsätter:

– Det känns t ex mycket märkligt att vissa kommuner bygger sin värmeförsörjning på att importera sopor som bränns upp, istället för att använda den lokala bioenergiråvara vi har tillgå. Det skulle också ökad sysselsättning.

Kan bli Årets gröna kommun i Sverige

Den 31 oktober ska LRFs totalt 270 kommungrupper, med 2 000 förtroendevalda, ha nominerat de bästa kommunerna inom varje region. Kommunerna rankas genom en enkät där kommungrupperna får gradera hur väl kommunen fungerar under en rad kriterier. Exempelvis om kommunens handläggning sköts bra, om kommunen handlar upp livsmedel med samma krav som landets livsmedelsproducenter måste följa, finns en policy att bevara åkermark, stödjer kommunen utbyggnad av bredband, hur ser kommunen på produktion i vattenskyddsområden och så vidare.

Varje region utser sedan en vinnande kommun. Bland de 17 regionala vinnarna utser en jury slutligen vem som blir Årets gröna kommun den 30 november.