Syftet med strategin och LRFs två nya projekt som ryms under namnet "Mer Nära Mat", är att den lokala livsmedelsproduktionen ska öka. Det ena projektet inriktas på mat inom turism och restaurang och handlar om att få ett kunskaps- och affärsutbyte mellan livsmedelsproducenter, restauranger och turistföretag via bland annat återkommande mötesplatser och workshops. Andelen lokala råvaror på Norrbottens restauranger ökar kraftigt visar en undersökning som Student Consulting nyligen gjort på uppdrag av LRF Norrbotten.

– Det har skrivits mycket om lokal mat i länsmedia och inte minst om den regionala livsmedelsstrategin. Lokalt och hållbart ligger i tiden, och kan ha bidragit till krögarnas ökade intresse, säger Daniel Strandlund, projektanställd marknadskommunikatör på LRF.

Skapa lokala kluster

Samtidigt uppger en tredjedel av de svarande restaurangerna att de är intresserade av att få utökade kontakter med lokala matproducenter.
– Det stärker oss och visar på projektets goda möjligheter att fylla en viktig roll, säger Daniel Strandlund. Han fortsätter:
– Vår roll blir att identifiera och inspirera de olika delarna av vår livsmedelsindustri i Norrbotten inom lantbruket, kustfisket och renskötseln och sammanföra dem med restauranger och turistföretag. Vi vill skapa lokala kluster för att hela livsmedelskedjan och öka samverkan så mycket som möjligt.

Mötesplatser

De första lokala mötesplatserna har nyligen genomförts i Jokkmokk, Gällivare och Överkalix och nu närmast väntar mötesplatser i Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda, troligtvis i februari.
Ett nytt initiativ är också "Årets hållbara julbord" bland restauranger och turistanläggningar i länet, vilket går ut på att de får redovisa och motivera hur mycket av råvarorna som är lokala, regionala och egentillverkade.

Kunskap om hållbar mat

Det andra projektet handlar om att öka kunskapen om hållbar mat och minska glappet mellan konsumenter och livsmedelsproducenter. Det kan ske via bönder i butik, besök på gårdar med mera.
– För personal i livsmedelsbutiker ska vi erbjuda särskilda visningsresor till livsmedelsproducenter, för att öka kunskapen om den lokala produktionens mervärden, berättar Daniel Strandlund.
Projektet planerar även för en föreläsningsserie i tre delar riktad till konsumenter. Dena tar upp ämnena hållbar mat, mervärdet av en miljöcertifiering samt "en producents syn på kvalitet". Förhoppningen är att dessa också ska kunna sändas via webben.