Det är fyra nya personer som nomineras till LRF Ungdomens riksstyrelse, varav Erik Johansson, som tillsammans med sina föräldrar driver Skatauddens lantgård i Lillkorsträsk, är en. Erik Johansson är också vice ordförande i LRF Ungdomen Norrbotten.

Tror på mjölkproduktionen

På lantbruket har de mjölk- och köttproduktion, men även växtodling, turismverksamhet och en del entreprenad.
– Just nu håller vi på att bygga ut för ökad köttproduktion, men längre fram hoppas jag även kunna utöka mjölken. Det finns goda förutsättningar att bedriva mjölkproduktion i Norrbotten då vi har tillgång till mycket och billig mark, skadedjurstrycket är lågt och vi har bland det bästa vallfodret i landet, säger Erik Johansson.

"Framtidsbransch"

Han ser det som viktigt att nå ut till ungdomar med budskapet om att de gröna näringarna är en framtidsbransch.
– Riksdagen har ju beslutat om en nationell livsmedelsstrategi som ska ge ökad livsmedelsproduktion i landet, och konsumenterna efterfrågar svenskt och lokal mat. Då behövs det fler bönder. Men även i skogen finns det många jobb att söka, säger Erik Johansson.

Föra dialog

Han vill också föra en dialog med konsumenterna, att få dem att förstå skillnaderna på hur svensk och utländsk mat produceras, genom att föra fram fakta.
– Tyvärr är debattklimatet på sociala medier hemskt idag. Där hoppas jag genom LRF Ungdomen kunna bidra till en förbättring, säger Erik Johansson.
Den nya styrelsen ska väljas vid LRF Ungdomens riksstämma den 8-9 mars.