LRFs kommungrupp i Piteå har arbetat länge för att få kommunala politiker och tjänstemän att satsa på Grans naturbruksgymnasium. Skolan var ju nedläggningshotad efter att landstinget avsade sig ansvaret, och det blev en utdragen process innan Piteå kommun till slut beslutade ta över gymnasiet. Men det blev mer därtill! Piteå kommun bestämde också att satsa i den riktning LRF föreslagit – att starta ett kompetenscenter med Gran som bas.

Stora förväntningar

Piteå kommun och Region Norrbotten finansierar nu ett femårigt projekt på totalt 13,5 miljoner kronor. Det är ett norrbottniskt projekt, som följer styrdokument i den regionala livsmedelsstrategin Nära Mat. Men centret kan givetvis även komma till nytta för företagare i grannlänet.
– Vi har precis startat och det känns jättebra, men även lite spännande då förväntningarna från näringen och finansiärerna är stora, säger Bo Wiberg, projektsamordnare (bilen nedan).

Enorma utmaningar

Jordbruket i Norrbotten har på många sätt gått bakåt de senaste decennierna, med allt färre mjölkgårdar och en näst intill utraderad grönsaksproduktion. Utmaningarna är enorma, där ett par av huvudknutarna är att få till ägarskiften, och att bredda livsmedelsproduktionen.
– I projektet kommer vi att arbeta med många bitar för att förhoppningsvis hitta sätt att lösa upp svåra knutar på. En del är att erbjuda spetskompetens, antingen genom att vi tar kompetens hit till Gran, eller ordnar aktiviteter ute i länet. I profilen ligger att vi ska vara i framkant för digital teknik, berättar Bo Wiberg.
Närmast i tid ordnas en endags-kurs den 28 mars på Gran i växtodlingsprogrammet Nya Dataväxt.

Lantbruksmässa i augusti

En annan aktivitet är en lantbruksmässa den 15-16 augusti på SLUs försöksgård i Öjebyn med tema vallodling. Det blir demonstrationer av vallskördemaskiner, föreläsningar osv. Kanske också en politikerdebatt.
– Det ska vara en mässa bara för lantbrukare och förebilden är Borgeby fältdagar, även om det givetvis inte kommer att bli lika stort, berättar Bo Wiberg.

Ungdomar bjuds in

När projektet nu letar strategier framåt är ungdomarna viktiga, och LRF Ungdomen Norrbotten är inbjudna att delta. Runt projektet finns förutom finansiärerna flertalet aktörer som t ex LRF, Hushållningssällskapet och länsstyrelsen.
Bo Wiberg känner tillförsikt inför framtiden, trots de stora utmaningarna.
– Förutsättningarna att lyckas vända trenden är bättre än på mycket länge. Det finns många goda viljor i samhället och en politisk medvetenhet, säger han.