– Det känns jätteroligt, utmanande, utvecklande och spännande. Det känns också tryggt då både styrelsen och personalstaben har bred och djup kompetens. Och så vill jag hylla vår sprudlande och energiska LRF Ungdom i Norrbotten, de är positiva och vill ha verkstad, säger Jenny Karlsson.

Jenny Karlsson, som brinner för hela länets gröna näringsliv med alla dess olika näringsgrenar, har redan nu tagit ut en tydlig inriktning i sin nya roll: äganderätt, den regionala livsmedelsstrategin och utbildning av konsumenter, elever och lärare i hur mat produceras:

Äganderätten viktig

– Äganderätten är viktig för alla näringar som jord, skog och fiske. Äganderätten är grundläggande. De intrång som nu sker i form av konfiskering av skog och den påverkan som äger rum från bland andra små intresseorganisationer visar att jord- och skogsägare måste sätta ner foten. Det är också viktigt med ersättningskravet där skogsägare måste få skälig ersättning från staten när deras skog skyddas av staten. 

– Vår regionala livsmedelsstrategi i Norrbotten, Nära mat, är viktig. Vi har en stor kapacitet att utöka vår matproduktion, inte minst inom trädgård i Norrbotten.

Vill nå ut i skolan

– Jag vill också att LRF Norrbotten i högre grad vänder sig till konsumenter, lärare och elever, jag vill att de ska bli utbildade om hur mat produceras. Som det är i dag anses jordbruk vara en miljöförstörande verksamhet, vilket är fel. I stället är det så att det gröna näringslivet har svaret på framtidens utmaningar, säger Jenny Karlsson.

Herbert Nyman avtackades

Herbert Nyman, som avböjt omval till ordförande, avtackades på stämman med presenter och med stående ovationer.  Många lyfte hans klokhet och att han varit en förebild. Herbert Nyman tackade förstås alla i styrelsen med flera för det förtroende han fått under många år, och dessutom sin fru Anna-Britta Nyman, för hennes del i arbetet som bland annat ett bollplank.

Jenny Karlsson avtackade Herbert Nyman.

På stämman talade också Sven-Erik Bucht (S), landsbygdsminister. Läs mer här.

Presidiet; Maria Lindström, Bo Wiberg och Carin Kerttu.

Under regionstämman behandlades tolv motioner från lokalavdelningarna, varav en skickades vidare till riksförbundsstämman. Den handlade om ett nationellt system för handel med utsläppsrätter.  På samma sätt som en lantbrukare kan få ersättning för miljöåtgärder i jordbruket, borde även den stora kollektiva klimatnyttan med växande skog kunna ersättas, menade regionstämman.

Victor Lundbäck, mjölkbonde i Påläng, Kalix, valdes in som ny ledamot i regionstyrelsen.

Victor Lundbäck.

Utmärkelser

Ett antal utmärkelser delades ut på regionstämman. Jaana Alamäki Enström och Knut Enström, Kalix Ost, fick ta emot LRF Norrbottens och Swedbanks pris Årets gröna företag på 10 000 kronor.

LRFs kommungrupp i Piteå. Fr v Bo Andersson, Josefin Lundberg, Ulla Bergström och Nina Olovsson.

Årets aktivitetspris

LRFs kommungrupp i Piteå fick Årets aktivitetspris. Den har under året arbetat hårt med att skapa positiva tankar och försökt att visa på utvecklingsmöjligheter av Grans naturbruksgymnasium till Piteå kommun samt arbetat för att få till ett grönt centrum för hela länet, där de nu lyckats och ett klusterprojekt är igång. Utöver detta har en arbetsgrupp till kommungruppen arbetat med remisser, kontakter och uppvaktningar så att kommunen har tagit tillbaka hela förslaget till vattenskyddsområde för att göra ett nytt omtag.

LRFs hedersutmärkelse Silvernålen tilldelades Curt-Lennart Stenman, Murjek och Dick Olovsson, Skomanskälen, Sikfors.

Ambassadör för integration

Hedersutmärkelsen LRFs Ambassadör för integration i Haparandas gröna näringsliv gick till Carin Kerttu (bilden ovan), Kukkola. Hon har under många år engagerat sig i nyanländas möjlighet att se landsbygdens möjligheter. Genom sitt uppdrag som ordförande i kommungruppen samlar hon företagare och förmedlare för att dela kunskaper om företagande och kompetensförsörjning. Carin skapar med sitt engagemang kontakter som nu och på sikt skapar nya möjligheter för både företagare och nyanlända i Haparandas kommun. 

2017 års nötköttsföretag

Även 2017 års Nötköttsföretagare i Norrbotten, Gunnar Liljebäck (bilden ovan), Liljebäcks Lantbruk, Östra Stråkan Överkalix, uppvaktades. Han har ett företag med skog, jord, djur 20-talet Hereford-dikor som betar och håller mycket mark öppe. Han har dessutom  Sveriges nordligaste  spannmålsodling i större skala, 100 ha i Överkalix.