LRF Norrbotten kommer att live-sända Sven-Erik Buchts tal på sin Facebooksida, med start ca kl 10.05.

Det svenska Norrlandsstödet har legat på samma nominella nivå sedan EU-inträdet 1995, och har alltså urholkats väsentligt av inflationen. Men i september förra året meddelade regeringen att denna nationella ersättning skulle utökas med 100 miljoner kronor fr o m 2018. Men några pengar har ännu inte delats ut.

Kapital behövs till landsbygden

LRF Norrbotten har även fler frågor till ministern.
– För att utveckla företagandet på landsbygden krävs kapital till investeringar, och ett stort antal regelförenklingar som gör det mer attraktivt att satsa och verka. Här undrar vi vilka lösningar Sven-Erik Bucht ser framför sig, säger Herbert Nyman.

Avsättningar av skog

Dessutom – en viktig fråga – rör skogen. Den svenska skogen fångar upp drygt 80 procent av koldioxidutsläppen i landet. Växande skog, dvs skog som brukas, fångar upp mer koldioxid än den som står orörd.
– Samtidigt som Sverige ska bidra till att lösa klimatkrisen hörs allt fler krav på större avsättningar av skog till naturvårdsändamål. Det råder också en rättsosäkerhet om skogsägaren får betalt för den mark som tas i anspråk. Här behöver vi raka besked om vilken väg regeringen vill gå, säger Herbert Nyman.

Sven-Erik Bucht håller sitt tal ca kl 10.15.

Ny ordförande ska väljas

På regionstämman ska även en ny ordförande väljas, efter att Herbert Nyman avböjt omval. Valberedningen har föreslagit Jenny Karlsson, Granån, Kalix, i dag vice ordförande. Som ny ledamot i regionstyrelsen nomineras Victor Lundbäck, Påläng, Kalix.

Motion om skogen som kolsänka

Tolv motioner från lokalavdelningarna ska behandlas. Regionstyrelsen föreslår att en av dessa ska skickas vidare till riksförbundsstämman: LRF ska verka för att ett nationellt system skapas för handel med utsläppsrätter från skog. På samma sätt som en lantbrukare kan få ersättning för miljöåtgärder i jordbruket, borde även den stora kollektiva klimatnyttan med växande skog kunna ersättas, menar regionstyrelsen i sitt yttrande.

Jaana Alamäki Enström och Knut Enström, Kalix Ost, kommer att ta emot priset som Årets gröna företag.

Utmärkelser

Vidare kommer det ske utdelning av priset till Årets gröna företag, Kalix Ost, samt andra utmärkelser. Stämman gästas också av Sven Erik Hammar, vice ordförande i LRFs riksförbundsstyrelse, som håller ett anförande.

Läs program, alla motioner med mera här!