LRF Norrbotten hade ett antal frågor till ministern och flera av dem blev det svar på. De nya 100 miljonerna kronorna  i Norrlandsstödet, en nationell ersättning, var sagt skulle börja gälla från 2018, men några pengar har ännu inte delats ut. Nu svarade Sven-Erik Bucht att de ska börja betalas ut retroaktivt från den  januari 2018, men i maj, då man fortfarande väntar på ett tillkännagivande från EU. Det ska dock inte vara några frågetecken kring stöden, utan det är klart och beslutat.

”Vi kan öka uttaget från skogen”

Skogen upptog en stor del av Buchts tal, och han pekade på att 70 procent av Sverige består av skog, och av den kan vi producera alla produkter som i dag görs av olja.

– Vi har alla möjligheter att bli det första fossilfria samhället 2045, och vi kan öka uttaget från skogen med 95-100 miljoner kubikmeter. Jag påstår att Sverige har världens hållbaraste skogsbruk. Det finns de som opponerat sig men när jag ställer frågan om vilket annat land som är bättre har jag aldrig fått något svar, sade Sven-Erik Bucht.

”Grundlagen gäller”

Han pekade på att vi i dag har dubbelt så mycket skog som för 100 år sedan trots att vi använt den till allehanda saker under den perioden. Detta tack vare att i Sverige planteras hela tiden mer skog än det som avverkas. Han slog också fast att grundlagen gäller – och att den är väldigt tydlig när det gäller äganderätten.

– Jag har från när jag var liten grabb fått lära mig att tar man något från en annan ska man betala för sig. Därför har vi nu ökat budgeten för skydd av skog från 1,5 miljarder kronor till 1,75 miljarder kronor. Det finns beslut på att 150 000 hektar ska skyddas, vi har 90 000 hektar kvar och det ska vi stå fast vid, på samma sätt som vi ska stå för att  ersätta markägarna, menade Sven-Erik Bucht.

"Om pengarna tar slut måste avsättningarna stoppas"

LRF Norrbottens nyvalde ordförande Jenny Karlsson ställer sig ändå lite frågande till om pengarna kommer att räcka.

– Om pengarna inte räcker så ser vi hellre att staten stoppar avsättningarna av produktiv skog, så att det inte blir så att staten fortsätter avsätta skog, men då utan eller för låg ersättning.

Enskilda vägar

Hon ställde också en egen fråga till ministern; nämligen Trafikverkets förslag om att 2 000 mil allmän väg ska omvandlas till enskilda vägar.
– Den sträckan motsvarar ett halv varv runt jorden, och kostnaderna för snöröjning och underhåll kommer att hamna på markägarna på landsbygden. Hur blir det då? Det är ju redan nu problem att få tag på entreprenörer som kan snöröja, menar Jenny Karlsson.

Landsbygdsministern gav inget klart besked på frågan, utan svarade:

– Det är ett tjänstemannaförslag och jag kommer aldrig att svika landsbygden. Då har jag inte sagt för mycket. Det mesta är ogjort, underbara framtid, det finns så mycket att göra för landsbygden.

”Det kommer mer i livsmedelsstrategin”

Sven-Erik Bucht berättade också att han under denna månad ska lämna in sin landsbygdsproposition, som bygger på den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag, samt att han under mandatperioden ska presentera ett nationellt Skogsprogram. När det gäller den nationella livsmedelsstrategin, med målet att öka den svenska livsmedelsproduktionen, som beslutades i juni förra året, menade han att den inte ska bli en hyllvärmare.

– Hittills har vi vidtagit cirka 40 åtgärder, men jag lovar att det kommer mer. Vi är precis i början av den här resan, sade Sven-Erik Bucht som också berättade om nya exportsatsningar. Enligt honom finns stor efterfrågan i bl a Kina på svensk mat framför allt på grund av den höga livsmedelssäkerheten våra produkter har.

"Måste bli verkstad"

Jenny Karlsson menar att det råder ingen tvekan om att landsbygdsminister har full förståelse för de gröna näringarna.

–  Nu gäller det att det blir fortsatt verkstad, understryker hon.

Se hela landsbygdsministerns tal här!