Energidagen hölls på Gran i Öjebyn den 20 mars. Här bjöds på korta kärnfulla föreläsningar och sedan valfritt studiebesök
– Det är ju jord- och skogsbruket som kommer att stå för de fossilfria lösningarna i framtiden, och det finns affärsmöjligheter här. Vi vill inspirera företagarna så vi får igång fler verksamheter, berättar Gunnar Forsgren, företagsutvecklare på LRF Västerbotten. Även LRF Norrbotten var arrangör liksom länsstyrelserna i de båda länen och Landsbygdsnätverket.

Förväntar sig värmeböljor

Förutom att affärsmöjligheterna är skälet till varför leverera fossilfritt förstås givet. Elin Söderberg, länsstyrelsen i Västerbotten, berättade om följderna av klimatförändringarna globalt men också lokalt – om inget görs.

– Vi kan bli av med snötäcket här, och får vänja oss vid värmeböljor som kan pågå i två veckor. Det innebär att vi måste börja arbeta med kylning i olika processer, på äldreboenden och så vidare. Växtperioden blir 5-7 veckor längre, men årsnederbörden ökar med 20-40 procent, påpekade hon.

Elin Söderberg, länsstyrelsen Västerbotten.

Sparsam körning lönsamt

Under dagen fick åhörarna också information om t ex sparsam körning, vilket enligt Ingvar Persson, LRF Konsult, är det enklaste sättet att spara energi och pengar. På sikt kan man kapa kostnaderna med tio procent. Det finns gratis kurser för detta via LRF Konsult.

Berättade om biogas på gårdsnivå

Även Mats Gustafsson, som gått i bräschen för biogasanläggningar på gårdsnivå i Sverige, medverkade. Han började med att bygga en egen anläggning på gården i Jämtland och har sedan anlitas som konsult av flertalet lantbrukare, bl a Frigiva gård, Altersbruk, som drivs av Herbert och Anna-Britta Nyman.

Studiebesök på Frigiva gård

Detta var också ett av studiebesöken under dagen, dit mjölkbonden Sören Myrestam, Lillpite, åkte.Han ingår i den sammanslutning av bönder i Piteå-trakten som vill bygga en gemensam biogasanläggning, men efter att Piteå kommun beslutat att inte köpa in biogasbussar, letar man nu nya kunder. Sören Myrestam brinner fortfarande för tanken, trots att rätt många år har gått sedan idén tog form.

– Det vore så otroligt bra för miljön om vi fick igång det här, och som bonde skulle man få känna sig som hjälte istället för som nu miljöförstörare när korna pekas ut som klimatbovar, menar han.

Sören Myrestam bland korna i somras.

Flis värmer villor i by

Ett annat mål för studiebesök var hos Per Westerlund, Energifrakt i Piteå AB, som byggt en närvärmeanläggning som eldas med flis i byn Hemmingsmark. Kulvertsystemet omfattar 35 villor, två hyreshus, skolan och ytterligare ett par fastigheter. Ingemar Johansson, Östanbäck, Skellefteå, var dit och kikade, då han redan värmer sitt bostadshus och potatislagret via fliseldning.
– Det här med solceller är också intressant, men det är investering som heter duga. Bra med informationen om att det finns investeringsstöd att söka för det hos länsstyrelsen, säger Ingemar Johansson.

.

Per Westerlund, Energifrakt i Piteå AB, och Ingemar Johansson, Östanbäck, Skellefteå.