Det sistnämna sker i Sikfors, Piteå, onsdag den 18/4, dit hittills ett 40-tal personer anmält sig. Det är inköpare från kommuner, småskaliga livsmedelsproducenter, men även större som Norrmejerier och Nyhléns Hugosons.

"Finns affärsmöjligheter"

Aktiviteterna sker över hela länet, och i samverkan med kommuner och lokala aktörer. Projektet, Kompetensutveckling för landsbygdsföretag, har en sammanlagd budget på cirka en miljon kronor, och finansieras delvis via EU:s landsbygdsprogram. I aktiviteterna anlitar projektet bland annat Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Almi företagspartner och enskilda konsulter.

– Tanken är att få igång och stärka företagandet på landsbygden. Vi vet att det finns många driftiga personer därute och affärsmöjligheter, säger Håkan Stenmark, projektledare, LRF Norrbotten.

Per Westerlund, Energifrakt i Piteå AB, visade sin värmecentral för bl a Ingemar Johansson, Östanbäck, Skellefteå, vid den energidag som ordnades i mars.

Fossilfri energi

Småskalig lokal livsmedelsförädling och turism är ett område som LRF Norrbotten bedömer att det finns chanser att starta företagande kring. Men även att leverera fossilfri energi i form av t ex flis och biogas. Företagen kan också bli lönsammare genom energieffektivisering, eller att sätta upp solpaneler etc. Ett seminarium kring fossilfri energi inklusive studiebesök ordnades nyligen för ett 60-tal lantbrukare från Norrbotten och Västerbotten, i Piteå-området.

– Men det handlar också om att bli bättre på målstyrning och annat som hör affärsmannaskapet till. Insatserna har stor bredd och är en fantastisk möjlighet för landsbygdsföretagen att ta del av, säger Håkan Stenmark, som också pekar på behovet av fler företag. Nyföretagandet i länet har minskat kraftigt, med över 30 procent det första kvartalet i år, enligt Bolagsverket.

Mötesplatser

LRF Norrbotten driver också ett annat projekt, Mer Nära Mat, som utgår från handlingsplanen i den regionala livsmedelsstrategin i Norrbotten. Här handlar det bl a om att skapa mötesplatser för livsmedelsproducenter, grossister, krögare med flera för att öppna upp för dialog om affärer. Projektet på två år genomför också, i nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, publika aktiviteter om lokal mat och odling som tema. Nyligen, till en träff i Luleå kom närmare 100 personer och en liknande träff i Boden lockade cirka 40 konsumenter.