Aktörerna bakom är LRF Norrbotten och dess projekt Mer Nära Mat, Bodens Utveckling, den regionala livsmedelsstrategin Nära Mat samt Studieförbundet Vuxenskolan. Företag, organisationer och privatpersoner presenterar en idé de vill utveckla, eller ett problem de vill ha hjälp att lösa. Genom att blanda idéer och individer skapas nya innovativa lösningar som presenteras inför en jury.

"Utan innovation blir det regression"

Det blir en helg med innovation, inspirerande föreläsningar och intressanta matevent utifrån norrbottniska förutsättningar.

– Min förhoppning är att minst en av de innovativa lösningarna/affärsidéerna som skapas blir till verklighet. Utan innovation blir det regression och då tappar vi konkurrenskraft, framtidstro och kompetens, säger Daniel Strandlund, initiativtagare och marknadskommunikatör vid projektet Mer Nära Mat Norrbotten.

"Känns extremt spännande"

Eventet vänder sig till alla med lust att skapa nya affärsidéer och vara problemlösare, t ex studerande på livsmedelsprogrammet på gymnasium, Gastronomi på UMU, samiskt mathantverk i Jokkmokk eller Civilingenjör på LTU.

– Eftersom det är första gången vi testar konceptet får vi vara nöjda med om vi blir 20 deltagare, men jag hoppas förstås på ännu fler, säger Daniel Strandlund.

Det är tack vare övriga arrangörer och finansiellt stöd därifrån som Arctic Foodhack blir möjligt att genomföra.

– Jag är superglad att det här blir av nu och det känns extremt spännande att se vilka nya idéer som kommer att komma fram, avslutar Daniel Strandlund.

För mer information eller anmälan kontakta Daniel Strandlund. Kontaktuppgifter i höger spalt.