Tidigare i sommar ville länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten ha in ansökningar för undantag i reglerna för jordbruksstödet vad gäller mark i träda. Nu slopas alltså ansökningskravet, och det är generell dispens som gäller. Den som vill kan alltså skörda på mark i träda före den 1 augusti utan att riskera avdrag på stödet.

Läs mer:
Länsstyrelsen i Norrbotten

Länsstyrelsen i Västerbotten