"Myndigheten för samhällsskydd och beredskap delade tidigare i år ut en handbok till hushållen om hur vi ska hantera en omfattande kris. Den kom lägligt. Sommaren 2018 har vi haft extrem värme, skördar som torkar bort och skogsbränder i stora delar av landet.
Det är omöjligt att värja sig mot detta, omöjligt att ignorera att svenskt lantbruk upplever sin värsta kris i mannaminne. Denna sommar slår inte bara hårt mot bönderna ekonomiskt, utan även psykiskt, då många mår dåligt över att inte kunna få fram tillräckligt med foder till sina djur.

Ökade kostnader p g a regelverket

Krisen har inte uppkommit enbart på grund av sommarens extrema väder. Högre skatter, snåriga regelverk och strängare regleringar innebär ökade kostnader för oss jämfört mot våra europeiska kollegor. Med sämre grundförutsättningar blir svenskt lantbruk mer känsligt för olika typer av kriser. I Sverige har det under lång tid ställts allt högre krav på lantbruket, vilket är bra – vi har ett jordbruk i världsklass som dessutom hela tiden blir allt mer hållbart.

Något har gått fel

Men det håller inte hela vägen. I strävan att vara bäst i klassen höjs hela tiden kraven från politiskt håll, till den nivå att man själv inte vill köpa in svenskproducerad mat till skolor och äldreomsorg, med argumentet att det strider mot lagen om offentlig upphandling, där det billigaste alternativet ska väljas. Där har något har blivit fel i våra politikers vision om en hållbar livsmedelproduktion.

Vi behöver bra grundförutsättningar

Nu pratas det om kortsiktiga åtgärder för att hjälpa lantbrukarna ur årets kris, exempelvis genom stödköp av kött. Alla åtgärder för att mildra effekterna krisen är välkomna, men det räcker inte. Vi behöver politiker som jobbar för svenskt jordbruk istället för emot det, som ger oss bra grundförutsättningar att fortsätta bedriva världens mest hållbara jordbruk. Vi behöver att det ställs samma krav på de livsmedel som köps in till de offentliga köken som på svenskproducerade livsmedel.

Rättvisa spelregler krävs

När nästa kris kommer behöver vi ha ett livskraftigt jordbruk och inhemsk matproduktion att luta oss mot. Krisen är inte över bara för att medieintresset svalnar. Den är inte över förrän vi har en fullt fungerande livsmedelsstrategi, som inte bara består av fina ord utan där alla aktörer, från konsumenter och butiksföreståndare till producenter och makthavare, tar sitt ansvar och ser till att orden blir verklighet. Vi behöver långsiktiga beslut och rättvisa spelregler innan en ny kris slår till."

Erik Johansson
vice ordförande LRF Ungdomen Norrbotten

Jenny Karlsson
ordförande LRF Norrbotten