Det är Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten som driver försöksodlingen, men den ingår som en del i den regionala livsmedelstrategin Nära Mat. LRF Norrbotten är en av huvudaktörerna i strategin som ska leda till ökad lokal livsmedelsproduktion.
Klicka på bilden ovan för att se en film om grönsaksodlingen.