De senaste sex åren har köttbonden Andreas Lindkvist, ägare av Avans lantbruk i Hortlax, brukat marken som kommunen vill bygga villor på. Meningen var att samhällsbyggnadsnämnden skulle begära 300 000 kronor av kommunstyrelsen för att etablera tomter på tre hektar.

"Åt skogen"

Förutom bonden själv reagerade Nina Olovsson, ordförande för LRFs kommungrupp, liksom Norrmejerier och länsstyrelsen starkt på kommunens planer.
– Det är helt åt skogen att bygga villor på den bästa jordbruksmarken. När jordbruksmark tas ur drift kommer den aldrig tillbaka, säger Nina Olovsson.
Jordbruksmark har ju också ett särskilt skydd i miljöbalken. Planerna går dessutom stick i stäv med den regionala och nationella livsmedelsstrategins intention; att öka livsmedelsproduktionen.

Kommunen backade

Efter den gemensamma kritiken backade Piteå kommun och ärendet om att begära pengar till tomterna lyftes ur dagordningen på samhällsnämndens möte den 23 augusti.
– Jag är av den uppfattningen att vi inte ska äska de här pengarna. Vi drar ur ärendet tills vi har gjort den dialog som behöver göras, säger nämndsordförande Brith Fäldt (V) till Piteå-Tidningen.

"De hade inte förstått vidden av åkermarkens betydelse"

Nina Olovsson är nöjd över att kommunen lyssnade på kritiken.
– Det känns bra att politikerna lyfte ut frågan och nu får vi jobba vidare. Politikerna hade nog inte fattat vidden av åkermarkens betydelse för framtidens matproduktion, säger hon.

Förutom Piteå-Tidningen har t ex SVT Nyheter Norrbotten  rapporterat om ärendet.

Ett liknande fall pågår i Bodens kommun. Det ärendet ligger nu hos mark-och miljödomstolen, och dom har ännu inte meddelats.