Rådgivningsinsatsen vänder sig till lantbruksföretag som ”bedriver jordbruksverksamhet och som brukar minst 50 hektar åker- eller betesmark eller har minst 25 djurenheter”. 

Det är Jordbruksverket som upphandlar tjänsterna med företagen. Upphandlingen innebär att jordbruksföretag under hösten kan få subventionerad rådgivning för likviditetsplanering och foderrådgivning. Insatsen omfattar 10 miljoner kronor och finansieras av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom det svenska landsbygdsprogrammet.

Nedan finns länkar till några av de företag som fått pengar från Jordbruksverket för subventionerad rådgivning. 

LRF Konsult

 

Växa Sverige

 

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

 

Gård & Djurhälsan

 

Lely