Jenny Bucht är samordnare av Norrbottens regionala livsmedelsstrategi, Nära Mat.

Vad är på gång just nu?

–Ja, vi har ju flera saker igång genom att de inblandade aktörerna, LRF Norrbotten och Hushållningssällskapet m fl har egna projekt. Men en nyhet är att vi nyligen rekryterat en trädgårdsrådgivare, Elisabeth Öberg, Kalix.

Vad ska hon göra?

– Vi håller på att tappa trädgårdsnäringen i länet och behöver förstärka den omgående. Elisabeth, som är utbildad hortonom och själv har odlat grönsaker, kommer bl a att stötta företag som vill utvecklas, men även ta ett grepp kring handel och logistik.

Annat på G?

–Ja, vi ska också rekrytera en person som ska ansvara för kommunikation mot barn och unga. I samband med framtagandet av livsmedelsstrategin pratades det mycket om att barn saknar kunskap och kontakt med lantbruket i dag, och det vill vi råda bot på.

Sedan åker du också runt i kommunerna?

– Vi har hunnit med några stycken, och berättar om livsmedelsstrategin för tjänstemän och politiker. Sedan kommer vi också att ha en uppföljningskonferens den 7 november i Luleå, där vi berättar vad vi gjort och resonerar oss fram till vad som bör göras framöver.

Men du själv ska sluta?

–Jag trivs jättebra med det här jobbet, men det var bara dags att gå vidare. Jag kommer att satsa på lammproduktion, något som jag verkligen kommer att gå in för och som jag tror på. Jag blir kvar till nyår så det ska finnas gott om tid att hitta en ersättare.