– Jättebra att vi nu för första gången får siffror på det som vi tidigare bara gissat oss till. Vi kan se att tex foder- och ströproduktion är en stor del av de pengar som hästnäringen genererar. Därmed är hästen också viktig för det övriga lantbruket, och ett väsentligt tillskott till dess intäkter, säger Jenny Karlsson, LRF Norrbottens ordförande.

Siffrorna, riks- och regionvis finns att läsa här.

Bidrar till öppna landskap

Hon konstaterar också att hästverksamhet bidrar till att upprätthålla en veterinärkår i länet, något som också övriga lantbruket är beroende av.
Hästnäringen är även en del i att hålla landskapen öppna, att upprätthålla den biologiska mångfalden och är en viktig social verksamhet på landsbygden.

Handlingsplan

För att utveckla hästnäringen ytterligare har LRF Häst tagit fram en strategi och handlingsplan. Det handlar bl a om att driva frågan om att se över regelverk kring hästföretagande så att det likställs med annat företagande i jämförbara branscher. Utgångspunkten ska vara att hästen ses som ett lantbruksdjur, och hästhållning som naturlig produktionsgren i svenskt lantbruk.