I reda antal är det 100 nya företagarmedlemmar som anslutit sig till LRF Norrbotten – till sammanlagt 2 859. Till det kommer så kallade personmedlemmar. Det innebär att det totala antalet medlemmar slutar på 3 254, en sammanlagd ökning för LRF Norrbotten med 60.
– LRF är Sveriges största småföretagarorganisation, och att vi fått så många nya företagarmedlemmar inom LRF Norrbotten är mycket glädjande, säger Jenny Karlsson, LRF Norrbottens ordförande.

Många jobbade hårt

Sommarens torka, följd av skogsbränder, skapade en svår kris för många av Sveriges lantbrukare. Behovet av åtgärder och akut hjälp var stort.
– Här prövades LRF verkligen som organisation. Många medlemmar, förtroendevalda och tjänstemän inom LRF fick jobba hårt för att göra vad som kunde göras för att mildra krisen, säger Jenny Karlsson.
De gemensamma insatserna innebar bland annat att myndigheterna snabbt insåg att undantag måste göras i regler för att lantbruket skulle kunna få fram foder till djuren.
– Vi hade ett mycket bra samarbete med länsstyrelsen och livsmedelsindustrin regionalt, men även allmänheten engagerade sig enormt. Många hörde av sig och erbjöd marker att skörda eller låta djuren beta på, berättar Jenny Karlsson.

"Ger oss förnyad kraft"

Enskilda lantbrukare och LRF fick stort utrymme i medierna under de intensiva sommarmånaderna. LRFs arbete för att bibehålla och öka medlemskåren har också varit effektivt.
– Det utökade förtroendet för LRF Norrbotten ger oss förnyad kraft att ta tag i viktiga samhällsfrågor. Vi arbetar för ökad regional livsmedelsproduktion, övergång till fossilfritt och en landsbygd med livskraftiga företag, säger Jenny Karlsson.
Lantbrukarnas Riksförbund nationellt ökar från 139 717 till sammanlagt 139 880 medlemmar.