Sara och Ola Hortlund tog över lantbruket i Lillbäcken i januari 2011 via en generationsväxling från Saras pappa. Lantbruket drivs nu i tredje generationen.

När de tog över var det köttproduktion på gården, men de ville något annat. De köpte en hel besättning med 48 mjölkkor, plus ungdjur, drog igång mjölkproduktion och lyfte ut köttdjuren.
– Mjölkproduktionen blev basen för oss. Vi började småskaligt och försiktigt, en medveten strategi, berättar Sara Hortlund.
Gården har för närvarande cirka 90 årskor, som kommer att utökas till cirka 110. De har också egen uppfödning av kvigor, tjurkalvar till mellankalv och med kött till försäljning,
– Vi säljer kött till privatkunder samt till ICA i Roknäs och Lillpite.

Har även grisar

Men de har även andra grenar i företaget. 2013 utökade de med suggor och slaktsvin.
– Vi köpte dem av bekanta som ville sälja. Vi var där på studiebesök, åkte hem och räknade på det. Sedan tog vi hjälp av rådgivare och bestämde oss. Många skakade på huvudet och sa oj, oj, oj, hur ska det gå? berättar Sara Hortlund.
Men det gick riktigt bra. Idag har de arbetat upp en grisproduktion med 115 suggor och 2 500 slaktsvin som levereras till Nyhléns Hugoson.
Med grisproduktion brukas i dag 280 hektar, plus 70 hektar i Glommersträsk tio mil bort, totalt 350 hektar, varav 160 hektar spannmål.

Biogasprojekt

De har nyss installerat en ny stationär foderblandare, och snart byggt klart ett nytt kalvstall. Nu väntar byte av inredning i en del avdelningar hos grisarna. Dessutom är de involverade i biogasprojektet Infjärden med flytgödsel tillsammans med granngården.
– Att ha många verksamheter på gården gör att vi blir mindre sårbara, det kommer alltid in pengar. Vi använder oss av sunt bondförnuft. Jag och min man är ett bra team, och kompletterar varandra, säger Sara Hortlund som förklaring till företagets utveckling och diversifiering.
– Det känns bra att vi har lyckats. När vi började trodde jag aldrig att vi skulle ha kommit så här långt, med så många olika verksamheter på gården som vi har idag, säger hon.

LRF Norrbottens och

Swedbanks motivering:


Sara och Ola Hortlund, Lillbäcken AB, är ett driftigt, ungt lantbrukarpar som med nyfikenhet tar sig an olika sätt att arbeta – och dessutom inom olika branscher. Företagarna förenar de olika driftsformerna och får synergieffekter såväl praktiskt som ekonomiskt. Lillbäcken AB är ett företag som ser möjligheter och vågar satsa i en förhållandevis tuff bransch, men där vi behöver fler livsmedelsproducenter. Detta är väl värt all uppskattning och uppmuntran.

Text: Peter Kärr