Emma Berglund har tidigare varit generalsekreterare för den europeiska skogsägarorganisationen, CEPF, i Bryssel, men är i dag stationerad på LRF Skogsägarna i Stockholm,. Hon kommer bland annat att ta upp vad som sker politiskt kring skogsfrågorna inom EU – och nationellt.

Tio motioner

På regionstämman ska sammanlagt tio motioner från lokalavdelningarna och LRF Ungdomen behandlas. De senare vill ha en fast plats i regionstyrelsen. Bland motionerna är det en som LRFs regionstyrelse föreslår ska skickas vidare till riksförbundsstämman. Den handlar om det undermåliga vägunderhållet, och vikten av att vägarna är farbara för att det ska gå att bedriva näringsverksamhet i Norrbotten.

Nya i styrelsen

Två nya ledamöter föreslås av valberedningen att väljas in i regionstyrelsen; Beatrice Ramnerö, ordförande LRF Ungdomen, Lillkorsträsk och Josefin Lundberg, lammuppfödare, Svensbyn. Nuvarande ordförande Jenny Karlsson föreslås bli omvald.
På stämman delas också ett antal utmärkelser ut, bl a LRF Norrbottens och Swedbanks pris Årets gröna företag, med en prissumma på 10 000 kronor. Utmärkelsen går i år till Lillbäcken AB, som drivs av Sara och Ola Hortlund.


Samtliga handlingar kring stämman finner du här.