Stämman hänvisar till det finns en politisk enighet i riksdagen kring en nationell livsmedelsstrategi och ett nationellt skogsprogram – med uttalade målsättningar att öka produktionen av livsmedel och skogsråvara.
– Om politikerna menar allvar med sina beslut måste förutsättningarna för företagen att ta fram mat och skogsråvara naturligtvis också finnas. Farbara vägar hör till det grundläggande, konstaterar Jenny Karlsson, LRF Norrbottens ordförande.

LRF Ungdomen får en fast plats

Ytterligare en motion beslutades skickas vidare till riksförbundsstämman. Den handlar om att LRF ska verka för att en statlig lånegaranti införs, för att underlätta för ägarskiften. Stämman beslutade även att LRF Ungdomen ska ha en fast plats i regionstyrelsen.
Jenny Karlsson fick förnyat förtroende som ordförande. Som nya ledamöter i regionstyrelsen valdes Beatrice Ramnerö, LRF Ungdomens ordförande, Lillkorsträsk och Josefin Lundberg, lammuppfödare, Svensbyn in. I styrelsen ingår även Lars Eriksson, Hundsjö, Rolf Hjärtberg, Lovikka och Victor Lundbäck, Påläng.

Hoppas på ett normalår

– Efter ett tufft 2018 med snöskador, torka och bränder hoppas vi nu på ett tryggt och normalt år, så att alla lantbruk får chans att återhämta sig. Vi förutsätter också att politikerna levererar vad de lovat i bl a utbetalningar av stödpengar och andra beslut som rör de gröna näringarna, säger Jenny Karlsson.

Tidigare landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) från Norrbotten besökte stämman – nu i egenskap av LRF-medlem. Ordförande Jenny Karlsson tackade för hans gärningar, och han själv manade på LRF Norrbotten att fortsätta att vara aktiva för jord- och skogsbruket i norr.

– Det är ingen därnere som kommer att tala för er. Kör hårt! Ge er inte! sade Bucht.

Framgångar i skogspolitiken

Emma Berglund, skogspolitisk expert, LRF skogsägarna, var gäst på stämman. Hon gladdes åt att skogsägarrörelsen och LRF nått fram till politikerna i Sverige. Kvittot på det är att skogen lyfts på ett bra sätt i det sk Januariavtalet. Här finns skrivningar om att äganderätten till skogen ska stärkas och rättssäkerheten för markägare ska värnas. Dessutom att anslag för ersättningar för skyddad mark ska vara tillräckliga för att kunna kompensera markägare ekonomiskt. Emma Berglund konstaterade också att skogen ska räcka till mycket; fånga upp växthusgaser, användas som biobränsle och att ersätta plaster t ex.
– För att vi ska klara detta behövs långsiktiga politiska spelregler så att skogsägaren vågar investera i sitt skogsbruk, underströk hon.

Emma Berglund.

Utmärkelser

En rad utmärkelser delades också ut vid regionstämman, bl a LRF Norrbottens och Swedbanks pris Årets gröna företag, med en prissumma på 10 000 kr. Det gick i år till Lillbäcken AB, och togs emot av ägarna Sara och Ola Hortlund.

LRF Norrbottens aktivitetspris fick i år LRFs kommungrupp i Piteå, som jobbat hårt med en rad frågor. T ex lyckades de stoppa byggande på åkermark i Hortlax, de har drivit på för det gröna kompetenscentret på Gran och har också lyckats få kommunen att omarbeta ett förslag till vattenskyddsområde. Bilden nedan fr v: Herbert Nyman, Bo Andersson, Josefin Lundberg, Erik Isaksson och Nina Olovsson.

Hedersutmärkelsen silvernålen delades ut till Marianne J Holmfrid, Råneå  och Bo Andersson, Roknäs (båda nedan).