Det var i samband med kommunfullmäktiges sammanträde på Edeborgs bygdegård i Harads den 20 maj som LRF Norrbottens ordförande Jenny Karlsson delade ut diplomet "Innovativ upphandling" till Claes Nordmark (S), kommunalråd i Bodens kommun.
– Det känns väldigt bra att LRF ger Bodens kommun ett erkännande för att vi är innovativa på att upphandla. Grunden för vårt arbete med att upphandla lokalt är att kommunfullmäktige fattade ett klokt beslut om det och sedan har våra kompetenta tjänstepersoner gjort verkstad av beslutet. Det här är helt klart en lagseger för hela kommunen och inte minst våra byar, säger Claes Nordmark.

Skapar jobb

I Boden har kommunfullmäktige fastställt i den strategiska planen att kommunen ska möjliggöra för lokala livsmedelsproducenter att leverera närproducerat.
– Det är viktigt att värna om utvecklingen på landsbygden, att tänka på självförsörjningsgraden i länet och att skapa arbetstillfällen. Vi vill att våra inköp ska bidra till en hållbar livsmedelsproduktion, säger Claes Nordmark.

Delar upp i mindre poster

Bodens kommun lyckas med sina upphandlingar, bland annat genom att dela upp dem i olika områden. Matproducenter kan leverera enbart till exempel viltkött, köttfärs, potatis eller grönsaker och köra dessa till leveransställen eller få dem hämtade. Det blir då möjligt för mindre producenter att lägga anbud.


Kommunen arbetar också för en levande landsbygd genom sina så kallade skafferiavtal, där lanthandlare i byarna får sälja livsmedel till förskolor, skolor och äldreboenden.
– Vi har lyckats för att vi har ställt väldigt hårda hållbarhetskrav och i vissa fall även efterfrågat enbart svenska produkter. Men det här arbetet är bara påbörjat. Vi kommer att utöka våra lokala upphandlingar ytterligare, i så stor utsträckning det är möjligt, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef, Bodens kommun.

Låg antibiotikaanvändning

Diplomet har skapats av Lantbrukarnas Riksförbund och delas ut av förbundets regioner till kommuner som arbetar för att främja närproducerad och svensk mat.
– Vi vet att svenska livsmedel produceras på ett ansvarsfullt sätt. Med svensk mat följer låg antibiotikaanvändning till djuren, hög livsmedelssäkerhet och en lägre klimatpåverkan än genomsnittet globalt och inom EU, säger Jenny Karlsson.

"Kraftig attitydförändring"

LRF har under lång tid lyft det omoraliska i att det offentliga upphandlar livsmedel som producerats på sätt som är förbjudna i Sverige. Många kommuner har tidigare hänvisat till lagen om offentlig upphandling och upplevt sig vara tvingade att köpa det billigaste.
– Under de sista fem åren har vi sett en kraftig ändring i attityd bland politiker, och i takt med att kommunerna skaffat sig större kunskap om hur upphandlingarna kan göras på ett korrekt sätt, märker vi också att allt fler väljer att köpa svenskt, säger Jenny Karlsson.

Finns begränsningar

Theresa Hägglund menar att lagen om offentlig upphandling innebär begränsningar, men att det finns sätt att lyckas ändå.
– För oss har det varit viktigt att ha en god dialog med producenter och leverantörer, en tydlig målsättning från politiken och en verksamhet som är villig att anpassa sig. Dessutom kan man inte alltid bara titta på priset, säger hon.