Du är mässansvarig och projektsamordnare för Öjeby lantbruksmässa. Hur känns det så här innan mässan öppnar?
– Känns bra, vi har ett 30-tal utställare som kommer att visa och demonstrera jordbruksmaskiner.

Årets tema?
– Jorden i centrum med fokus på jordbearbetningsmaskiner, vall och stubb efter tröskning.

Några stora maskinleverantörer som deltar?
– Vi har bl a Lantmännen, Staffare, DeLaval, Boströms, Stenlunds, Lely, och Norrmaskiner på plats.

Vem riktar sig mässan till?
– Det är en fackmässa för lantbruket, vi är extremt fokuserade på lantbruket, dess vardag och verksamhet. Under mässan kan man träffa branschkollegor och leverantörer, se ny teknik och maskindemonstrationer båda dagarna.

Seminarier eller något liknande?
– Inga seminarier, däremot kommer vi att ha motsvarigheten till Gropen i Borgeby, alltså att besökare får följa med under jord för att se bl a hur olika pH påverkar växterna och rotsystemet. Vi kommer även att ha demofält med jordbearbetning och sådd och speaker vid maskinvisningarna.

 Hur är intresset från leverantörer att delta på mässan?
– Det växer. Vår ambition är att etablera den som en fackmässa för lantbruket. 2018 startade det femåriga projektet, Gröna näringar, där Piteå kommun och Region Norrbotten tillsammans satsar 15 miljoner kronor på att utveckla ett kompetenscentrum för de gröna näringarna vid Grans naturbruksgymnasium. LRF, länsstyrelsen Norrbotten och Hushållningssällskapet är medarrangörer.

Text: Peter Kärr

Läs mer om mässan!