Roligaste och bästa priset

Mikael Hugoson och Anne Hugoson driver Alviksgården i Luleå. I deras grisuppfödning på Alviksgården får kultingarna alltid vara med sin mamma och sina syskon så länge som möjligt. Där lever grisarna i en bra stressfri miljö.

– Det här är det roligaste och bästa priset vi har vunnit. Det här är framtiden, sade Mikael Hugoson efter att ha mottagit priset.

Inget går till spillo på gården

På gården finns en biogasanläggning där alla restprodukter tas om hand och gör gården självförsörjande på både el och vatten. Biogödseln ger sedan näring åt deras marker som i sin tur producerar foder åt grisarna.

– Vi tror på den här idén, vi är helt klimatneutrala i vårt företag och tänker på hållbarhet hela tiden. Det skapar också mer lönsamhet, säger Mikael Hugoson.