Det tvååriga projektet kallas Soliga lantbruk i norr och ska öka kunskaperna om produktion och lagring av solel. Det går ut på att ge lantbruket ett kompetenspaket för att kunna investera i solenergi. Målet är att när projekttiden är slut ska 12 lantbruk i Norrbotten respektive Västerbotten, sammanlagt 24, ha investerat i solelanläggningar.

–  Förutsättningar att producera solel i norra Sverige är goda, tack vare de stora ytorna på lantbrukets ekonomianläggningar, förklarar Håkan Stenmark, projektledare vid LRF, som fortsätter:

– Solenergi är en profilfråga för lantbruket när det gäller hållbara energilösningar i livsmedelsproduktionen.

Nina Olovsson, Di-Ni-farmen, Skomanskälen, har redan investerat i en solelsanläggning. Kjell Skogsberg är konsult vid Energikontor Norr.

Gemensam upphandling

Förutom rådgivning om själva solels-anläggningarna handlar det om upphandling och finansiering. Projektet ska också stödja gemensamma upphandlingar. Soliga lantbruk i norr har en budget på 4,7 miljoner konor, varav huvuddelen kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Övriga finansiärer är Region Norrbotten, Region Västerbotten, länsstyrelsen i Norrbotten, länsstyrelsen i Västerbotten, Längmanska företagarfonden, LRF samt Grönt utvecklingscentrum. Konsulter som anlitas är Energikontor Norr, RISE (Research Institutes of Sweden), Hushållningssällskapet och LRF Konsult.