I Norrbotten finns koncessionssamebyar som är en särskild form av renskötsel och grundar sig på beslut från länsstyrelsen. Länsstyrelsen har vissa möjligheter att styra över villkoren för koncessionsinnehavare. I samband med ett möte den 17 december med landshövdingen Björn O. Nilsson lyfte LRF Norrbottens ordförande Jenny Karlsson, LRFs äganderättsjurist Ida Nybergs samt ett drabbat lantbruksföretag problemet med stora skador på åkermark där renar betat. För det aktuella lantbruksföretaget uppgick skadorna 2015 till 150 000 kr. Ersättningsfrågan prövades i domstol men även om domstolen konstaterade att kostnaderna orsakats av renar ansågs Samebyn inte vara vållande och därmed inte ersättningsskyldig.

"Orimliga kostnader"
– Så här kan vi inte ha det. Vi har en regional och en nationell livsmedelsstrategi som säger att vi ska öka matproduktionen. Om det ska vara möjligt är det inte rimligt att ett lantbruk självt ska bära kostnader på 150 000 kronor, understryker Jenny Karlsson. Detta framfördes till landshövdingen och Jenny Karlsson är nöjd med mötet.
– Jag upplevde att Björn O. Nilsson visade förståelse för problemet och vill hitta en lösning, säger hon.
Diskussionerna kommer att fortsätta i vår då ansökningar till nästa koncessionsperiod påbörjas.