Nils-Olof Rehnman är en av de bönder som investerat i solel under det senaste året. Han driver det ekologiska jordbruket Blomfeltsgården i Ale utanför Luleå och är både mjölk- och köttproducent.  2019 installerade han ca 220 kvm solcellspaneler. Panelerna som installerades har en toppeffekt på 35 kW och gav ca 28 000 kWh det första året, vilket var helt enligt beräkningen.
–Vi har ett avtal, att vi under de två första åren ska sälja överskottselen till Lule Energi. Nu under sommarhalvåret producerar vi mer el än vad vår ladugård förbrukar och då får vi 50 öre per kilowatt. Det är ett bra pris för nu är spotpriset väldigt lågt, konstaterar Nils-Olof. 

Panelerna som Nils-Olof har installerat sitter på två tak. Det ena taket har en lutning på ca 43 grader, vilket är en optimal lutning för solcellspaneler och taket generar det mesta av elen. Men han har även planer på att utöka sina paneler till sitt garagetak.
–Detta är inget som betalar av sig själv på en gång men det en bra och långsiktig investering. Samtidigt som det är förhållandevis lite underhåll och vi har blivit lovade en 30-årig livslängd på panelerna, säger Nils-Olof.

Även Kåsbölegården, som är en kött- och mjölkgård utanför Skellefteå, har satsat på solel. Gården har just nu en av de största solcellssanläggningarna som finns bland lantbruk i Västerbotten. Anläggningen beräknas producera 50 000 kWh per år, vilket är ca en tredjedel av den el som förbrukas på gården.
–Vi installerade 400 kvm solcellspaneler under våren 2019 och vi passerade den beräknade produktionen med råge direkt. En solig dag under maj till augusti kan vi producera upp till 420 kwh. Vilket gör oss självförsörjande på el och då kan vi sälja en del, berättar Per Vikström.

Per Vikströms, Kåsbölegården utanför Skellefteå installerade solceller för ett år sedan.

Per berättar att det anlitade Skellefteå Kraft då de precis skulle göra en satsning och Kåsbölegården fick fungera som en reklampelare för solel. Han är positivt inställd till anläggningen och ångrar inte investeringen.
–Det är helt rätt i tiden, och vi som bor här i norr och längs kusten har ännu mer soltimmar i jämförelse med övriga delar av landet. Det var bland annat det som gjorde att vi valde att satsa, fortsätter Per.

Gemensam upphandling av solel
Projektet “Soliga lantbruk i norr”* går nu in i upphandlingsfasen av solel. Fjorton lantbruk har visat intresse för att delta i den första upphandlingsomgången, trots att möjligheten till 40 % investeringsstödet till förnyelsebar energi dragits in för 2020. Jordbruksverket har lovat nya pengar till investeringsstöd för 2021.

Hösten 2018 blev extremt tuff för många av Sveriges bönder på grund av torkan och då var fanns det extra investeringsstöd tillgängliga för att vara bönderna behjälpliga.
– Med bidraget halverade vi nästan hela kostnaden och landade på 260 000 kr. Det kan låta mycket men om elpriset blir högt så blir investeringen betydligt mer lönsam, säger Nils-Olof Rehnman. Investeringsstödet är något som både Nils-Olof Rehnman och Per Vikström har använt sig av.

Tips till dig som funderar på solel:

  • Se till att du har lämpliga tak med rätt lutning och läge. Taken ska tex. inte behöva skottas och klara montage och ökad belastning.

  • Kolla vilken effekt som ryms inom ditt säkringsabonnemang. Gör en kalkyl, ta in offerter från olika leverantörer och gör studiebesök på gårdar med solel.

  • Se över din elanläggning, ibland kan man behöva gräva om transformatorn till sin egen gård.

  • Är du intresserad och vill veta mer om solel. Klicka här för att besöka “Soliga lantbruk i norr” projektsida.

*LRF Norrbotten och LRF Västerbotten driver det tvååriga projektet Soliga Lantbruk i norr som ska öka kunskapen och lagring av solel hos lantbrukare i norr.