I panelen satt Josefin Lundberg, Svensbyn, lammproducent och hållbarhetsambassadör för LRF, Hulda Wirsén, samordnare för Norrbottens livsmedelsstrategi samt kocken Sebastian Gröndal, Boden. Samtalet, där Beatrice Ramnerö, projektledare för Gröna näringar, var moderator, sändes live över Facebook under lunchtid från Studio Acusticum i Piteå den 27 november. Cirka 750 personer hade sagt sig vara intresserade av att följa samtalet live, men i slutänden blev det uppemot 120.
–Det är ändå ett mycket bra resultat för den här typen av arrangemang, och sedan kommer många att se sändningen i efterhand, den ligger kvar på Facebook-sidorna, säger Beatrice Ramnerö.

Vill ha dialog
Eventet är en del av LRFs hållbarhetskampanj, där man vill få igång samtal med konsumenter. Många ställde frågor i kommentarsfältet, som vidarebefordrades till de medverkande.
– Jätteroligt, för då har vi ju nått en del av vårt mål, att få en dialog om de här frågorna som ju är komplexa, säger Beatrice Ramnerö.
Under samtalet avhandlades hållbarhet ur flera olika perspektiv, inte minst togs den något brännande frågan om man enbart ska odla för direkt humankonsumtion, istället för foder åt djur upp. Josefin Lundberg svarade:

– I teorin låter det smidigt, men är i praktiken svårare, då våra marker inte lämpar sig för det överallt, och vi har för kort växtsäsong. Viss spannmål kommer inte upp i den kvalitet som krävs för att mala till mjöl, och det kan vi då istället använda till djurfoder. Genom att odla vall binder vi kol till marken, får bra rotsystem som gör jorden bördig om vi vill odla något annat, svarade Josefin, som även pekade på djurens roll för biologisk mångfald.

Måste se till helheten
Hulda Wirsén var inne på att man måste se till helheten.
–I FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 är man väldigt tydlig med att man måste arbeta med de miljömässiga, ekonomiska och sociala frågorna tillsammans, där klimatfrågan är en av de miljömässiga hållbarhetsfrågorna, men vi har även frågor om t ex vattentillgång och biologisk mångfald. Vi är ju en del av ett ekosystem och börjar man dra väldigt mycket i en frågorna så kommer det att påverka de andra vare sig man vill eller inte, så man måste ha helhetsbilden i diskussionen om hållbarhet, menade hon.

Kock gästade med snittar
Kocken Sebastian Gröndal hade med sig tre snittar gjorda på sådant som kan tänkas bli över i juletid, som skinka och revbensspjäll, och bjöd på i studion. Han berättade om sitt företags arbete mot matsvinn, och att de i första hand handlar lokala råvaror.
– Det känns meningsfullt att laga mat på lokala råvaror, och det finns förutsättningar för storytelling, som ger ett mervärde. Sedan skapas det ju fler jobb och skatteintäkter, menade Sebastian Gröndal.

Här är sändningen!