– Man kan gott förstå att många konsumenter blir upprörda över att se djur lida, när även vi bönder blir det. Samtidigt är det tråkigt att hela branschen får klä skott för sådana här händelser som trots allt hör till undantagen, säger Jenny Karlsson, LRF Norrbottens ordförande.

Förtroendevalda med bristande djuromsorg
Uppdrag Granskning har hittat 70 förtroendevalda inom LRF med allvarligare brister i djuromsorgen. LRF har inte fått någon möjlighet att kontrollera uppgifterna, då Uppdrag Granskning inte lämnat ut några namn. Men deras uppgifter motsvarar en halv procent av LRFs drygt 12 000 förtroendevalda.

– Man gjorde dock inget program om att 99,5 procent av de förtroendevalda har god djurhållning. Vi vet av erfarenhet att när djur far illa beror det oftast på att djurägaren blivit sjuk eller hamnat i någon form av kris. Vår uppgift som medlemsorganisation är att via omsorgsgrupper hjälpa dessa personer att kunna ta hand om djuren, eller avveckla om det behövs, säger Jenny Karlsson.

Branschråd igång
Redan tidigare har LRF tagit initiativ till att inrätta ett branschråd för att hitta vägar att upptäcka dessa fall. LRF arbetar också med att förstärka och förtydliga värdegrunden och de etiska riktlinjer som organisationen har.
– Vi kan aldrig försvara att djur inte sköts om på rätt sätt, och de fallen ska vi så långt det är möjligt förebygga. Men Sverige har trots allt världens bästa djuromsorg. Ett bevis för det är inte minst att vi har EUs lägsta antibiotikaanvändning till djur, eftersom den goda skötseln gör att djuren håller sig friska, avslutar Jenny Karlsson.