"Världen står inför en gigantisk klimatutmaning, och nu måste alla goda krafter hjälpas åt. I Sverige och i Norrbotten har vi ypperliga förutsättningar att bidra med förnybar råvara från skogen för att ersätta fossilbaserade produkter, men också att producera livsmedel i världsklass vad gäller kvalitet och hänsyn till moder jord.

Tongångarna känns igen
Det är bråttom, men den tid och energi som krävs för att fokusera framåt tjuvas nu tyvärr alltmer av en till delar radikaliserad miljörörelse. Tongångarna känns igen från drevet mot kon, som med djurrättsaktivister i spetsen utmålades som klimatbov, utan reflektion över att kon behövs för att producera till exempel biologisk mångfald, för att inte tala om mat. Organisationer och media var gärna med och eldade på polariseringen mellan veganer och allätare, djurrättsaktivister och bönder. I dag har fakta äntligen kommit i dagen, och debatten har nyanserats.

Men nu ser vi samma scenario upprepa sig – den här gången om skogen. Aktivister drar sig inte för att hindra fullt lagliga avverkningar och på sociala medier attackeras människor med koppling till skogsbruk av en uppjagad mobb.

SVT dras med i klappjakten
Den infekterade debatten om skogen ska bevaras eller brukas nådde kanske sin kulmen när SVT nyligen sände sin serie ”Slaget om skogen”, i Vetenskapens värld. Public service är viktigt, och en granskning och skildring av skogsbruket är något vi välkomnar. Men tyvärr har även SVT dragits med i klappjakten.

Kontroversiella miljödebattörer fick sätta narrativet och programmet har med fog kritiserats från många håll. Det innehåller sådana grova faktafel att såväl Skogsstyrelsen som Naturvårdsverket och Sveriges Lantbruksuniversitet känt sig tvungna att gå ut med rättelser. Även LRF har listat ett stort antal faktafel. Ledarsidor och krönikörer har förbluffats över slagsidan, och Sveriges förre landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har för första gången i sitt liv skrivit till public service för att klaga. Programmet har också anmälts till granskningsnämnden för radio och tv.

Miljöframsteg förtigs
De framsteg som gjorts i miljöarbetet i modern tid förtigs i såväl SVTs program som i många andra nyhetsinlägg och debatter. Synder har förvisso begåtts i skogsbruket, men de stora skedde för länge sedan, och har i hög grad styrts av politiker. För vissa betalar vi ännu priset, då det faktiskt tar 80–100 år innan skogen är avverkningsmogen.

Men efter att skogspolitiken lades om i början av 1990-talet finns nu en positiv utveckling för flertalet viktiga biotoper i skogen. Vi har en ökande andel lövskog, gammal skog, död ved samt fågelpopulationer. Allt är inte perfekt, men utvecklingen går åt rätt håll.

Hälften av skogen ägs privat
Sverige är unikt på så vis att hälften av skogen ägs av privata skogsägare. Vi har 330 000 enskilda skogsägare, ofta familjeskogsbruk, som följer såväl skogsvårdslagen som hållbarhetscertifieringar. Många avsätter dessutom skog med höga naturvärden helt frivilligt.

När vi nu ska göra en grön omställning måste självfallet skogen brukas. Ändå finns röster som vill förhindra denna omställning och i den lönlösa debatten går viktig tid till spillo. Samtidigt vädrar oljebolagen morgonluft, och samhällets oljeberoende cementeras.

Våra medlemmar jobbar med naturen och är måna om den. Vi behöver komma framåt i diskussionerna för en lösning på klimatkrisen, och fortsatt polarisering är inte svaret. Från vår sida står dörren öppen för en hederlig och seriös dialog. Varmt välkomna.

Jenny Karlsson
ordförande LRF Norrbotten