Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och länsstyrelserna. Arbetet har pågått sedan 2001 och sedan 2014 finns Greppa Näringen i hela landet.

- Det är alltid kul att stanna upp och titta på vad som faktiskt har hänt på gårdarna sedan vi började med den här rådgivningen. Jag är imponerad och stolt över det arbete som utförts, säger Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen.

För att se filmen klicka på länken under relaterat!