LRF och mejeriföreningarna ser till att pengarna för den extra mjölkkronan oavkortat går till Sveriges mjölkbönder. Direktersättningen fördelas på respektive företags månatliga leveransvolym. LRF Konsult har fått i uppdrag att via LRF ansvara för fördelningen av mjölkkronan till Arlas cirka 3 100 leverantörer.

LRF kommer att gå ut med information via brev men har svårt att via sitt medlemsregister se exakt vilka som levererar till Arla. Du som är Arla-leverantör kan själv gå in på LRF Konsults webbplats och se hur utbetalningarna fungerar: www.lrfkonsult.se/mjolkkronan.

Observera att 21 oktober är sista dag för att lämna uppgifter till LRF Konsult och att du som är Arla-leverantör aktivt måste skicka in din AVRÄKNING  2015/08/30 till mjolkkronan@lrfkonsult.se

Övriga mejerier fördelar utbetalning direkt till sina leverantörer.