LRF har förstärkt arbetet inom ägande- och brukanderätten, som är en av LRFs högt prioriterade frågor. Fyra regionalt placerade experter i norra, södra, östra och västra Sverige fungerar som juridiskt stöd åt regionerna och länk till riksförbundet som också har förstärkt med en expert. Alla som arbetar med frågorna samlas i en gruppering som kallas ÄG, Ägande- och brukanderättsgruppen. I östra Sverige heter juristen Helena Andreason, och till vardags finns hon på LRFs regionkontor på Vreta Kluster.

Gruppen samordnas av Björn Galant som berättar att man efter höstens möten funnit ett fungerande format för träffar med medlemmar och förtroendevalda.

– Vi inleder med ett förmöte med förtroendevalda och diskuterar aktuella frågor och olika problemställningar och möjligheter kopplade till arbetet med ägande och brukande hos dem. Därefter följer ett medlemsmöte, där vi går igenom bakgrund och arbetet framåt med ägande- och brukanderätten. Och så tar vi upp ett antal aktuella ämnen.

– Temat för mötet på Växhuset var stadsnära jord- och skogsbruk. Björn Galant höll ett föredrag om allemansrätten och de problem som finns när allmänheten sträcker ut den för långt. I storstadsregionerna är det stort tryck från tätorterna som påverkar våra näringar och LRFs medlemmar. Allmänheten vill ha ett friluftsliv men saknar inte sällan kunskaper om allemansrättens begränsningar, berättar Helena Andreason och tillägger.

– LRFs arbete kring allemansrättens problematik har resulterat i att regeringen valt att utreda olika vägar för att kunna stärka markägares möjlighet att avlägsna otillåtna bosättningar. Resultatet ska presenteras 30maj 2016. Vi ser fram emot att få ta del av utredningen.

Frågeställningarna varierar beroende på var i Sverige man befinner sig. Men framförallt kan Björn Galant se att det inte bara handlar om att ta mark i anspråk för till exempel infrastrukturbyggen som el och vägar, utan att det i allt större grad rör sig om inskränkningar i brukanderätten.

– Det är jättemånga i samhället som har synpunkter på hur mark de själva inte äger borde brukas. Strandskydd, artskydd, vattendirektiv och vattenskydd kan till exempel medföra allvarliga hinder i bondens brukande, medan ersättningen för inskränkningarna idag är mycket osäker. Samhället vill helt enkelt lägga hela fakturan i knät på bonden. LRF arbetar för att få till en diskussion om hur kostnaden för dessa bördor ska fördelas.

Mötena har varit välbesökta. Flera av de genomförda mötena har haft över hundra deltagare. LRF Konsult och Studieförbundet Vuxenskolan har medverkat och bidragit med bland annat information om avtal och villkor.

Kontakta Helena Andreason, helena.andreason@lrf.se eller 013-465 55 98, och anmäl intresse ifall fler sådana här medlemsmöten önskas under 2016.