Lantbrukarna har lämnat in sina EU-ansökningar och under 2015 gjort de åligganden som ansökan innebar. Nu måste staten hålla sin del av avtalet.

För stödåret 2015 är det ungefär 2,5 miljarder kronor som inte betalats ut och slututbetalningar för olika ersättningar i landsbygdsprogrammet beräknas komma först till hösten. De största beloppen ligger på kompensationsstödet och EKO-stödet. 

- Det är inte första gången den här typen av problem dyker upp i början av en ny stödperiod. LRF har tidigt haft kontakter med Jordbruksverket för att trycka på för att utbetalningarna ska ske i tid. Samtidigt borde det inte vara nödvändigt eftersom normal affärsetik bjuder att betalning för leverans av en vara eller tjänst sker i nära anslutning till leveransen, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

- Trots att LRF under hela året sagt att "försenad utbetalning är inte ett alternativ", så lever Jordbruksverket, Näringsdepartementet och landsbygdsminister Bucht i sin egen värld - utan känsla för kunden, säger Per Willén ordförande för LRF Örebro.

I brevet till Sven-Erik Bucht och Leif Denneberg kräver LRF att de försenade utbetalningarna av EU-ersättningarna skyndsamt betalast ut. LRF förväntar sig också svar på hur de lantbrukare som blivit drabbade av försenade utbetalningar hålls skadelösa och kompenseras för detta samt hur Jordbruksverket och ministern kan garantera att 2016 års ersättningar betalas ut enligt normala rutiner.

Klicka här för att läsa det öppna brevet!