Varför hade du anmält dig till träffen?
- Som skogsbrukare möter man ofta frågor som rör äganderätten. Ofta tänjs det på gränserna för hur allemansrätten ska tillämpas och även kring hur biotopskyddet används. Myndigheter och företag saknar ofta helhetssynen och det är bonden ensam som får stå för det sunda förnuftet. Många skogsägare med mig upplever att man jagas av överdrivna miljöintressen och därför söker man tryggheten i sin organisation.

Vad tog du med dig från kvällen?
- Jag tycker att träffen svarade upp mot mina förväntningar på ett bra sätt, men jag hade gärna sett fler konkreta svar och åtgärdsförslag. Det var positivt att träffa kollegor och känna att man inte är ensam – vi är flera som sitter i samma båt. Det är viktigt med denna sortens träffar, både socialt och för att få möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Det blir en kompetenspåfyllnad.

Vad vill du att LRF jobbar med framåt kring dessa frågor?
- LRF måste lyssna in de systemfel som finns när det gäller hantering av och nivåer för ekonomisk kompensation. Hanteringen måste uppdateras och LRF måste rätta till de fel som uppenbarligen finns i systemet.